Pomocník systému OBERON
Hotelové účty

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Hotelové účty

Základné informácie

Bližšie informácie o vytvorení hotelového účtu, prípadne o vysporiadaní hotelového účtu, nájdete v téme Vytvorenie hotelového účtu.        

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Presun hotelového účtu na inú izbu

Hotelový účet je možné presunúť na inú izbu. Bližšie informácie získate v téme Vytvorenie hotelového účtu.

Manuálne uzatvorenie hotelového účtu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zadať úhradu hotelového účtu, a tým ho manuálne uzatvoriť. Uhradený hotelový účet sa presunie medzi neaktívne hotelové účty. Bližšie informácie o úhradách za ubytovanie získate v téme Všeobecne o úhradách za ubytovanie.

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápisy vytlačiť, upraviť a exportovať.
V prípade, že v systéme OBERON využívate vedenie skladovej evidencie, môžete do hotelového účtu pridať aj položky skladovej evidencie.        
Príbuzné témy