Pomocník systému OBERON
Hotelové účty

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Hotelové účty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hotelové účty v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť hotelový účte je možné pomocou formulára Hotelový účet. Postup vytvorenia, prípadne uzatvorenia hotelového účtu je popísaný v téme Vytvorenie hotelového účtu.        
V prípade, že účtovná jednotka používa aj modul Skladová evidencia, možno do hotelového účtu pridávať aj položky skladovej evidencie (skladové karty).

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Presun hotelového účtu na inú izbu

Hotelový účet je možné presunúť na inú izbu. Bližšie informácie získate v téme Vytvorenie hotelového účtu.

Manuálne uzatvorenie hotelového účtu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zaevidovať úhradu hotelového účtu, a tým ho manuálne uzatvoriť. Uhradený hotelový účet sa presunie medzi neaktívne hotelové účty. Bližšie informácie o spôsoboch zaevidovania úhrady za ubytovanie získate v téme Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie.

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši možno záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.    
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy