Pomocník systému OBERON
Výpočet ceny za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Výpočet ceny za ubytovanie

Základné informácie

Nastavenia výpočtu ceny za ubytovania

nastaveniach programu je možné nastaviť spôsob výpočtu ceny za ubytovanie nasledovne:

Príklad výpočtu ceny za ubytovanie

Biznis hotel má vytvorené dva pravidlá cenotvorby. Jedno pravidlo určuje cenu od pondelka do piatku, druhé pravidlo určuje cenu cez víkend od piatka do nedele.

Pobyt (2 osoby) - od štvrtka do nedele (3 noci)

Cena od pondelka do piatku (ceztýždňová cena) = 50€

Cena od piatku do nedele (víkendová cena) = 40€

Daň z ubytovania = 1€

Príklad č. 1 - Výpočet ceny podľa dňa príchodu

Hosť sa ubytuje vo štvrtok (deň príchodu), kedy platí ceztýždňová cena 50€. Podľa tejto ceny bude vypočítaná cena aj za ďalšie dni počas pobytu hosťa.

 

Príklad č. 2 - Položky sú uvádzané osobitne

Cena za ubytovanie je uvádzaná osobitne za každý deň, v ktorom je iná cena. Vo štvrtok je platná cena 50€, v piatok a v sobotu platí cena 40€.

 

Príklad č. 3 - Priemerná cena

Cena za ubytovanie sa vypočíta nasledovne: 50+40+40=130 deleno počet nocí.

Cenu za ubytovanie je možné uhradiť viacerými spôsobmi, bližšie informácie sú v téme Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie.
Príbuzné témy