Pomocník systému OBERON
Miestna daň za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Miestna daň za ubytovanie

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o miestnej dani za ubytovanie v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Rozdiel v tlačových výstupoch

Výpočet dane za ubytovanie v OBERON-e

Daň za ubytovanie program počíta podľa zadaného počtu dospelých a počtu detí vo formulári Ubytovanie (Obrázok č. 1), prípadne vo formulári Rezervácia, a nie podľa zadaných osôb v záložke Ubytované osoby. Pre výpočet dane za ubytovanie je podstatné, aby počet dospelých a detí bol zadaný správne. Zadané ubytované osoby slúžia len ako doplnková informácia, pričom sa tieto údaje použijú na určenie veku detí, prípadne určujú oslobodenie osoby od platenia dane za ubytovanie. Z nasledujúcich príkladov je možné ľahšie pochopiť, ako sa počíta daň za ubytovanie v systéme OBERON.

Príklad:

Daň za ubytovanie:
1 € za dospelého,  0,50 € za deti 6 - 18 rokov

Uvedený príklad je znázornený na Obrázku č. 1. Ubytovacie zariadenie ubytovalo dvoch dospelých ľudí a jedno dieťa vo veku 10 rokov, ale do evidencie obsluha recepcie zapísala len jednu dospelú osobu. Program vypočíta daň za ubytovanie podľa počtu zadaných osôb, teda 2 osoby x 1 € + 1 osoba x 0,50 € = 2,50 €.

Príklad:

Daň za ubytovanie:
1 € za dospelého,  0,50 € za deti 6 - 18 rokov

Ubytovacie zariadenie ubytovalo 4 dospelých ľudí do izby typu Dvojlôžková + 2. Aby program správne vypočítal daň za ubytovanie, je potrebné zadať do poľa Počet dospelých hodnotu 4 a do poľa Počet detí hodnotu 0. Vtedy program vypočíta daň za ubytovanie v hodnote 4 osoby x 1 € = 4 €. V prípade, že v poli Počet dospelých bude zadaná hodnota 2, v poli Počet detí taktiež hodnota 2 a v záložke Ubytované osoby budú zadané 4 dospelé osoby, program vypočíta daň za ubytovanie takto: 2 osoby x 1 € + 2 osoby x 0,50 € = 3 €.

V prípade, že ubytovaná osoba nemá povinnosť odvádzať daň za ubytovanie (napr. nevidomá osoba, osoba ŤZP - podmienky bližšie určuje miestny správca dane), je potrebné takejto osobe vo formulári Osoba v záložke Sadzby začiarknuť možnosť Neodvádzať miestnu daň za ubytovanie.
Obrázok č. 1: Formulár Ubytovanie

Vykazovanie miestnej dane za ubytovanie

Tabuľka č. 1: Príklad spôsobu vyčíslenia dane v tlačovom výstupe Daň za ubytovanie
Pobyt (2 osoby) - od 31.3-3.4. (3 noci)
(daň za ubytovanie = 1 €) 
Dátum pobytu Daň celkom (za pobyt) Daň celkom (príchod) Počet dní v sledovanom období Daň v sledovanom období
Daň za ubytovanie - marec 31.3. do 3.4. 6 € 6 € 1 2 €
Daň za ubytovanie - apríl 31.3. do 3.4. 6 € 0 € 2

4 €

 Tabuľka č. 2: Príklad spôsobu vyčíslenia dane v tlačovom výstupe Daň za ubytovanie (súhrnne)
Pobyt (2 osoby) - od 31.3-3.4. (3 noci)
(daň za ubytovanie = 1 €) 
Dátum pobytu Daň celkom (za pobyt) Daň celkom (príchod) Daň v sledovanom období
Daň za ubytovanie - marec 31.3. do 3.4. 6 € 6 € 6 €
Daň za ubytovanie - apríl 31.3. do 3.4. 6 € 0 €

0 €

Príbuzné témy