Pomocník systému OBERON
Formulár Hotelový účet

Formulár Hotelový účet slúži na pridanie hotelového účtu k osobe alebo izbe. Formulár Hotelový účet je dostupný z rôznych miest v systéme OBERON. Najčastejšou možnosťou je prístup z grafického prehľadu izieb - postup vytvorenia hotelového účtu je popísaný v téme Vytvorenie hotelového účtu. Formulár Hotelový účet je dostupný aj z ponuky HotelHotelové účty.

Popis formulára Hotelový účet

Evidujú sa základné údaje o hotelovom účte - poradové číslo účtu, dátum a čas, názov účtu, izba atď..

Typ účtu

Vyberá sa typ hotelového účtu. Typ účtu slúži na evidenciu a lepšiu prehľadnosť v zozname hotelových účtov. Pri vytvorení nového hotelového účtu bude typ účtu nastavený na Štandardný hotelový účet.

aplikácii LUKUL je možné uzatvoriť otvorený účet jeho presunutím na hotelový účet. Táto možnosť je v aplikácii dostupná len v prípade, že je pri type platby Presun na hotelový účet v záložke Pokladnice vybraná pokladnica priradená k danej webovej službe. Položky účtu je možné presunúť len na hotelový účet typu Štandardný hotelový účet, Hotelový účet len pre konzumáciuHotelový účet pre konzumáciu a služby.

Účet patrí nasledovným osobám

Zobrazené sú ubytované osoby, ktoré boli zapísané pri vytvorení ubytovania. Hotelový účet môže byť vytvorený pre konkrétnu osobu, iná osoba na izbe môže mať vytvorený iný hotelový účet. Údaje ubytovanej osoby, ktorej patrí hotelový účet, budú tlačené v tlačových výstupoch.  

Spôsob platby

Vyberte spôsob platby, napríklad Hotovosť, Faktúra, Cestovná kancelária atď.. Spôsob platby je možné si nadefinovať kliknutím na tlačidlo výberu.

Účtenky hotelového účtu

  • Tu sa zobrazujú jednotlivé účtenky daného hotelového účtu. Stlačte tlačidlo Nový (nová účtenka hotelového účtu), otvorí sa formulár určený pre zadanie jednotlivých položiek. 
  • Zadajte položky do hotelového účtu. Po stlačení klávesy F3 je možné zobraziť zoznam položiek, ktoré je možné zapísať na hotelový účet. Ak účtovná jednotka v systéme OBERON - Agenda firmy pracuje bez prepojenia na modul Skladová evidencia, je možné v tomto formulári nadefinovať jednotlivé predajné položky (akoby skladové karty). Ak OBERON pracuje s prepojením modul Skladové evidencia, budú v tomto zozname zobrazené skladové karty.

Zobrazujú sa jednotlivé účtenky daného hotelového účtu. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár určený pre zadanie jednotlivých položiek. Stlačením tlačidla Možnosti je možné automaticky vytvoriť niektoré položky hotelového účta - ubytovanie, miesta daň za ubytovanie, služby, záloha. Ak účtovná jednotka v systéme OBERON pracuje bez prepojenia na modul Skladová evidencia, je možné v tomto formulári nadefinovať jednotlivé predajné položky (akoby skladové karty). Ak OBERON pracuje s prepojením modul Skladová evidencia, budú v tomto zozname zobrazené skladové karty.

Hotelový účet môže byť vytvorený pre obchodného partnera. Obchodný partner môže byť tlačený na daňových dokladoch, ktorými bude hotelový účet vysporiadaný. Obchodný partner môže patriť do určitej cenovej kategórie. Cenová hladina sa nastavuje v ponuke HotelCenotvorba ubytovania.
Záložka Iné záznamy slúžia na evidenciu doplňujúcich informácii.
Príbuzné témy