Pomocník systému OBERON
Prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu

Základné informácie

Postup inštalácie webovej služby

  1. Na počítači, na ktorom bude webová služba spustená, nastavte v nastavení programu v záložke Export/Import začiarknite Umožniť používať webové služby
  2. Otvorte program OBERON Center. Pre zaregistrovanie webovej služby je nutné ho spustiť s právami administrátora. 
  3. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. V uvedenom formulári je potrebné nadefinovať webovú službu.     
  4. V záložke Základné zadajte Názov webovej služby a nastavte Typ služby vyberte OBERON. Nastavte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná. Port musí byť voľný - teda v systéme Windows ho nesmie používať iná služba.
  5. V záložke Databáza vyberte databázu účtovnej jednotky, ďalej zvoľte používateľa pre spúšťanie webovej služby.
  6. Pre podrobné nastavenia služby stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberiete zebezpečenie. Autentifikáciu používateľov vyberte Hotelová recepcia - ubytovaní hostia.
  7. Aby systém Windows uvedenú webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať registráciu tejto služby - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Ak by ste chceli dodatočne zmeniť napr. číslo portu, najskôr je potrebné zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a opäť vykonať registráciu.
  8. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. V prehľade komunikácie sa nachádza odkaz v tvare napr. http://169.254.183.187:21001 zobrazí stránku s WSDL popisom SOAP komunikácie. Odkaz http://169.254.183.187:21001/login umožní zobraziť stránku OBERON WEB.
  9. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
  10. Ak sa bude pristupovať k službe aj z iného počítača v sieti (prípadne z internetu), je potrebné nastaviť bránu firewall - povoliť uvedený port. Ak je potrebné pristupovať k službe z internetu, je potrebné nastaviť sieťový smerovač. 
Inštalácia webovej služby je určená pre servisných technikov, keďže vyžaduje určité znalosti sieťovej infraštruktúry (nastavenie brány firewall, nastavenie sieťového smerovača). Pred samotnou inštaláciou sa oboznámte zo základnými informáciami o webových službách, prípadne ďalšie informácie získate v téme Inštalácia webovej služby.
Obrázok č. 1: Hotelový účet v internetovom prehliadači po prihlásení hosťom
Príbuzné témy