Pomocník systému OBERON
Skladové karty - skladové skupiny

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Skladové karty - skladové skupiny

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skladové karty - skladové skupiny v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Nastavenie skladovej skupiny
 

Postup na vytvorenie novej skupiny

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Zvoľte ľubovoľnú skladovú kartu. Stlačením tlačidla Oprava sa otvorí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Základné pri poli Skladová skupina stlačte tlačidlo  - otvorí sa číselník Skladové skupiny.
  4. V číselníku Skladové skupiny stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte názov skupiny a nastavte prvé číslo v číselnom rade. Následne môžete vybrať skladovú kartu, ktorá bude slúžiť ako šablóna (predloha) pre ďalšie skladové karty vytvorené v budúcnosti a priradené k tejto skladovej skupine. 
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Poradie skladových skupín je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).

Postup na priradenie skladovej karty ku skladovej skupine

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorú chcete priradiť k určitej skladovej skupine. Stlačením tlačidla Oprava sa otvorí formulár Skladová karta.
  3. V otvorenom formulári v záložke Základné v rozbaľovacom zozname Skladová skupina vyberte skladovú skupinu, ku ktorej chcete priradiť skladovú kartu.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy