Pomocník systému OBERON
O objednávkach všeobecne

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > O objednávkach všeobecne
Táto téma Pomocníka je venovaná objednávkam v systéme OBERON. Príslušné evidencie sú v programe OBERON - Agenda firmy dostupné v ponuke Fakturácia.

Základné informácie

Ďalšie informácie

OBERON umožňuje automatickú tvorbu vydaných objednávok. Podklady pre tvorbu objednávok tvoria minimálne a maximálne množstvá evidované na skladových kartách, prípadne aj ešte nevybavené prijaté objednávky. Bližšie informácie získate v téme Automatická tvorba objednávok.
Príbuzné témy