Pomocník systému OBERON
Všeobecne o objednávkach

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Všeobecne o objednávkach

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o objednávkach v systéme OBERON. Príslušné evidencie sú v programe OBERON - Agenda firmy dostupné v ponuke Fakturácia.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Práca s množstvami

OBERON umožňuje automatickú tvorbu vydaných objednávok. Podklady pre tvorbu objednávok tvoria minimálne a maximálne množstvá evidované na skladových kartách, prípadne aj ešte nevybavené prijaté objednávky. Bližšie informácie získate v téme Automatická tvorba objednávok.
Príbuzné témy