Pomocník systému OBERON
Vytvorenie objednávky

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Vytvorenie objednávky

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup vytvorenia objednávky v systéme OBERON.

Postup vytvorenia objednávky vydanejobjednávky prijatejponuky je v systéme OBERON analogický. Postup vytvorenia rezervácie tovaru je uvedený v téme Rezervácie tovaru.

Základné informácie

Postup vystavenia objednávky vydanej

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Objednávky vydané.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nová vydaná objednávka.
  3. Vyberte spôsob vytvorenia dokladu, prevádzku (v prípade členenia na prevádzky), typ dokladu, zadajte dátum, číslo dokladu a zvoľte, či sa má objednávka vytvoriť s cenami alebo bez cien.
  4. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Objednávka vydaná.    
  6. Pridať novú položku do dokladu je možné v záložke Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (skladové karty) alebo neskladové (označené ikonou ). Stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza za názvom neskladovej položky dokladu, je možné otvoriť Zoznam neskladových položiek (číselník), ktorý slúži na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti (napr. zadávanie zľavy).
  7. V záložke Doprava vyplňte potrebné údaje o doprave (údaje o spôsobe dopravy, nakládke, vykládke). Podľa potreby zadajte text pred, resp. za položkami. Najčastejšie používané texty v objednávkach (pred položkami, za položkami atď.) je možné preddefinovať, prípadne už zadané texty upravovať alebo mazať. Viac informácií v téme Texty dokladov.
  8. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy vydaných objednávok sa uloží nová vydaná objednávka.

Prijatým objednávkam je možné priradiť stav, ktorý vyjadruje, v akej fáze vybavenia sa prijatá objednávka nachádza. V záložke História stavov stlačte tlačidlo Nový a vyberte príslušný stav. Sem sa uloží záznam aj pri každej zmene stavu prijatej objednávky, či už manuálnej alebo automatickej.  Bližšie informácie získate v téme Typy stavov prijatých objednávok.

Príbuzné témy