Pomocník systému OBERON
Vystavenie objednávky

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Vystavenie objednávky

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup na vystavenie objednávky vydanej na objednanie tovaru alebo služby u dodávateľa (postup vystavenia objednávky prijatej a cenovej ponuky je analogický).

Postup vystavenia objednávky vydanej

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Objednávky vydané. Otvorí sa kniha Objednávky vydané.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca, postupujte podľa pokynov sprievodcu. Zvoľte typ dokladu, prevádzku, číslo a dátum objednávky. Zadajte obchodného partnera.
  3. Následne sa otvorí formulár Objednávka vydaná.
  4. Do objednávky je potrebné zapísať jej potrebné náležitosti (spôsob dopravy, zapísať texty objednávky).
  5. Ďalej je potrebné zadať položky objednávky, je ich možné zadávať s cenami prípadne bez cien. Položky objednávky je možné vyberať zo skladu alebo ako neskladové položky.
  6. Prijatým objednávkam môžete priradiť stav v akom sa momentálne nachádzajú. V záložke História stavov stlačte tlačidlo Nový a vyberte nový stav. Bližšie informácie o stavoch získate v téme Stavy prijatých objednávok.
  7. Zápis potrebných náležitostí objednávky ukončíte tlačidlom OK. Do knihy objednávok sa uloží nová objednávka.
Objednávku je možné vystaviť manuálne (text vyššie), prípadne automaticky. Bližšie informácie o automatickom vystavovaní objednávok získate v téme Automatická tvorba objednávok.
Príbuzné témy