Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka vydaná

Formulár Objednávka vydaná umožňuje vystaviť, resp. upraviť vydanú objednávku v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaObjednávky vydané, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Objednávka vydaná

Typ dokladu

Typ dokladu je štandardne nastavený na typ Objednávka.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.    

Položky dokladu

V záložke je možné manuálne zadať skladové alebo neskladové položky dokladu (tlačidlo Nový). Neskladové položky sú označené ikonou .

Dostupné možnosti

Vo formulári Objednávka vydaná sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v objednávke. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funkcii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty. V záložke Objednávky je možné zistiť informácie o objednávkach - vydaných aj prijatých. Po stlačení tlačidla Podrobnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Hromadne vymazať položky z objednávky

Umožňuje vymazať všetky položky z objednávky.

Tlačidlá vo formulári Objednávka vydaná

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Bližšie informácie o štruktúre a možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy