Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka vydaná

Formulár Objednávka vydaná umožňuje vystaviť, resp. upraviť vydanú objednávku v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaObjednávky vydané, tlačidlo Nový.

Popis formulára Objednávka vydaná

Typ dokladu

Typ dokladu je štandardne nastavený na typ Objednávka.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch získate v téme Obchodní partneri.

Položky dokladu

V záložke je možné manuálne zadať skladové alebo neskladové položky dokladu (tlačidlo Nový).

Dostupné možnosti

Vo formulári Objednávka vydaná sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v objednávke. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty. V záložke Objednávky je možné zistiť informácie o objednávkach - vydaných aj prijatých. Po stlačení tlačidla Podrobnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Hromadne vymazať položky z objednávky

Umožňuje vymazať všetky položky z objednávky.

Tlačidlá vo formulári Objednávka vydaná

Prílohy

K príjemke je možné pripojiť rôzne prílohy. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha. Prílohu je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Bližšie informácie o štruktúre a možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy