Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka vydaná

Formulár Objednávka vydaná umožňuje vystaviť, resp. upraviť vydanú objednávku v systéme OBERON.

Popis formulára Objednávka vydaná

Formulár je dostupný z ponuky FakturáciaObjednávky vydané, tlačidlo Nový.

Typ dokladu

Typ dokladu je štandardne nastavený na typ Objednávka.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch získate v téme Obchodní partneri.

Položky dokladu

V záložke je možné manuálne zadať skladové alebo neskladové položky dokladu (tlačidlo Nový).

Dostupné možnosti

Vo formulári Objednávka vydaná sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v objednávke. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty. V záložke Objednávky je možné zistiť informácie o objednávkach - vydaných aj prijatých. Po stlačení tlačidla Podrobnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Hromadne vymazať položky z objednávky

Umožňuje vymazať všetky položky z objednávky.

Tlačidlá vo formulári Objednávka vydaná

Prílohy

K príjemke je možné pripojiť rôzne prílohy. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha. Prílohu je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Bližšie informácie o štruktúre a možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy