Pomocník systému OBERON
Formulár Objednávka vydaná

Formulár Objednávka vydaná umožňuje pridať, upravovať vydané objednávky v systéme OBERON, ktorými si účtovná jednotka objednáva od svojich dodávateľov výrobky a služby. Formulár je dostupný z ponuky Fakturácia - Objednávky vydané, tlačidlo Nový.

Popis formulára Objednávka vydaná

Typ dokladu

Typ dokladu je štandardne nastavený na typ Objednávka.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné vybrať manuálne (tlačidlo Nový), alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu (tlačidlo Možnosti).

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňovného priznania k DPH. Ak je typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, tak doklad nebude zapísaný do Knihy evidencie DPH a tým nebude zaradený do Daňového priznania - DPH.

DPH - KV

DPH - KV (kontrolný výkaz) umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Objednávka vydaná sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v objednávke. Hmotnosť musí byť zadaná na skladovej karte.

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta z knihy Skladové karty. Na otvorenej skladovej karte je možné zmeniť objednané množstvá, prípadne zistiť množstvá prijatých a vydaných objednávok.

Hromadne vymazať položky

Umožňuje vymazať všetky položky z objednávky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej objednávky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Objednávka vydaná

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K objednávke je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Formulár Príloha. Dokument je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Bližšie informácie o štruktúre a možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy