Pomocník systému OBERON
Kalkulačka v OBERON-e

Základné informácie > Ovládanie programov > Kalkulačka v OBERON-e

Táto téma popisuje jednu z doplnkových funkcií OBERON-u - kalkulačku. Ide o nástroj (nie samostatnú aplikáciu), ktorý je integrálne prepojený priamo s príslušnými poľami programu. 

Základné informácie

Obrázok č. 1: Funkcia kalkulačky v príjemke - v poli Množstvo formulára Položka dokladu

 

Príbuzné témy