Pomocník systému OBERON
Kalkulačka

Základné informácie > Ovládanie programov > Kalkulačka

Táto téma popisuje jednu z doplnkových funkcií OBERON-u - kalkulačku. Ide o nástroj (nie samostatnú aplikáciu), ktorý je integrálne prepojený priamo s príslušnými poľami programu. 

Základné informácie

Obrázok č. 1: Funkcia kalkulačky v príjemke (v poli Množstvo formulára Položka dokladu)

 

Príbuzné témy