Pomocník systému OBERON
Kalkulačka

Základné informácie > Ovládanie programu > Kalkulačka

Táto téma Pomocníka popisuje jednu z doplnkových funkcií OBERON-u - kalkulačku.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Funkcia kalkulačky v príjemke (v poli Množstvo formulára Položka dokladu)

 

Príbuzné témy