Pomocník systému OBERON
Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte umožňuje priradiť neskladovú položku k už existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu. Neskladové položky dokladu vznikajú pri XML komunikácii - po naimportovaní dokladov niektoré položky dokladu môžu byť zvýraznené červenou farbou - je to príznak pre neskladové položky, teda položky, ktoré nie sú priradené k žiadnej skladovej karte.

Základné informácie

Príbuzné témy