Pomocník systému OBERON
Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte umožňuje priradiť neskladovú položku k už existujúcej skladovej karte alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Neskladové položky dokladu vznikajú pri XML komunikácii - po naimportovaní dokladov niektoré položky dokladu môžu byť zvýraznené červenou farbou, čo je príznak pre neskladové položky, teda položky, ktoré nie sú priradené k žiadnej skladovej karte. Formulár je dostupný z nasledujúcich dokladových formulárov programu OBERON - Agenda firmyzáväzokobjednávka prijatápríjemkavýdajka. Funkcia je dostupná len pre neskladové položky, a to prostredníctvom tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Popis formulára Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Nalistovať

Stlačením tlačidla sa otvorí zoznam skladových kariet na priradenie neskladovej položky dokladu k už existujúcej skladovej karte.

Vytvoriť novú

Umožňuje k neskladovej položke vytvoriť novú skladovú kartu. Stlačením tlačidla sa otvorí formulár Skladová karta, v ktorom je potrebné nastaviť všetky náležitosti skladovej karty.       

Vyhľadať podobné

Stlačením tlačidla sa zobrazí zoznam podobných skladových kariet, ktoré majú podobné číslo skladovej karty alebo podobný názov.       
Príbuzné témy