Pomocník systému OBERON
Import dokladov z iných softvérov

Základné informácie > Import a export údajov > Import dokladov z iných softvérov

Táto téma Pomocníka je venovaná spravidla opakovaným importom dokladov (faktúr, príjemiek...) z iných softvérov do systému OBERON, a to vo formáte XML (prípadne CSV) v rámci tzv. XML komunikácie. Obsahuje tak základné informácie o problematike, ako aj postup importu dokladu z iného softvéru do systému OBERON.

Základné informácie

Money S3
Money S4
Money S5
(CÍGLER SOFTWARE)
Pohoda
(STORMWARE)
MRP SuperFaktura.sk ISDOC BarIS NEXTIS METRO EDITEL (EDI)
Import vydanej faktúry do knihy pohľadávok
Import vydanej faktúry do knihy záväzkov
Import vydanej faktúry do knihy príjemiek
Import prijatej faktúry do knihy záväzkov
Import príjemky
Import prijatej objednávky

Ďalšie informácie

Postup importu dokladu z iného softvéru

Inštalácia doplnku

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Správca doplnkov.
 2. V oddiele XML vyberte daný doplnok (napr. Transformačné šablóny pre XML komunikáciu s typom súboru SuperFaktúra) a stlačte tlačidlo Inštalovať.
 3. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, postupujte podľa pokynov. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa doplnok nainštaluje do adresára C:\OBERON\Data_System\XMLTransform.
 4. Zároveň sa v ponuke Servis, Nastavenia XML komunikácie automaticky vytvorí príslušné nastavenie (napr. Import vydanej FA do pohľadávok - SuperFaktura->OBERON) s nastaveným spôsobom konverzie a vybratou príslušnou transformačnou šablónou.

Nastavenie XML komunikácie

 1. V ponuke Servis zvoľte položku Nastavenia XML komunikácie. V závislosti od importovaného dokladu vyberte príslušné nastavenie (napr. Import vydanej FA do pohľadávok - SuperFaktura->OBERON) a stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie XML komunikácie, v ktorom nastavte (skontrolujte) parametre importu:
  • v záložke Základné skontrolujte názov nastavenia (napr. Import vydanej FA do pohľadávok - SuperFaktura->OBERON). V rozbaľovacom zozname Modul skontrolujte nastavenie, v ktorej agende bude možné s týmto nastavením pracovať (napr. kniha pohľadávok). Po stlačení tlačidla Ďalšie nastavenia sa otvorí formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie, v ktorom je možné vykonať ďalšie nastavenia v prípade, že sa položky dokladu majú naimportovať ako skladové (napr. nastavenie skladu, poľa na synchronizáciu skladových položiek a pod.);
  • v záložke Zobrazenie údajov môžete zadať transformačnú šablónu na zobrazenie náhľadu súboru XML pred samotným importom (spravidla vo formáte HTML);
  • v záložke Konverzia údajov v rozbaľovacom zozname Typ príkazu skontrolujte výber možnosti XSLT šablóna (prípadne CSV šablóna) a v poli Príkaz výber transformačnej šablóny nainštalovanej v Správcovi doplnkov (napr. C:\OBERON\Data_System\XMLTransform\XmlToXml_SuperFaktura_Pohladavky_ToOBERON.xslt).
 2. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.

Import dokladu

 1. Otvorte evidenciu, do ktorej chcete import dokladu vykonať (napr. Kniha pohľadávok v ponuke Fakturácia).
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť XML komunikácia - import dokladu.
 3. Otvorí sa sprievodca XML komunikácia - import údajov, v ktorom:
  • nalistujte súbor vytvorený v inom softvéri (napr. 20160001.isdoc z aplikácie SuperFaktúra),
  • v rozbaľovacom zozname Uplatniť nastavenia XML komunikácie vyberte nadefinované nastavenie XML komunikácie nadefinované (napr. Import vydanej FA do pohľadávok - SuperFaktura->OBERON).
 4. V ďalšom kroku sa zobrazia podrobné informácie o importovanom súbore. V tomto kroku môžete zobraziť náhľad importovaného XML súboru.
 5. V ďalších krokoch zadajte, prípadne upravte základné údaje nového dokladu a údaje o o obchodnom partnerovi.
 6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa doklad naimportuje.
Podobným spôsobom je možné importovať faktúry aj hromadne (viacej faktúr naraz) - v kroku číslo 2 zvoľte možnosť XML komunikácia - hromadný import dokladov.
Obrázok č. 1: Import faktúr ISDOC 

Príbuzné témy