Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - import údajov

Formulár XML komunikácia - import údajov je dostupný v rôznych evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, príjemky, výdajky, peňažný denník) po kliknutí na tlačidlo Možnosti. Umožňuje manuálne importovať doklad zo súboru vo formáte XML.

 Sprievodca umožní nastaviť:

  1. Cestu a názov súboru XML, z ktorého sa import vykoná. Na exporty a importy údajov je vhodné použiť adresár C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať export v natívnom formáte OBERON XML.
Postup importu údajov je bližšie popísaný v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.
Príbuzné témy