Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - import údajov

Sprievodca XML komunikácia - import údajov umožňuje manuálne importovať doklad zo súboru vo formáte XML. Dostupný je v rôznych evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, príjemky, výdajky, peňažný denník) po kliknutí na tlačidlo Možnosti.

 Sprievodca umožňuje:

  1. Nastaviť umiestenie a názov súboru XML, z ktorého sa import vykoná. Na exporty a importy údajov je vhodné použiť adresár C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať import v natívnom formáte OBERON XML.
Postup importu údajov je bližšie popísaný v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.
Príbuzné témy