Pomocník systému OBERON
Sprievodca XML komunikácia - import údajov

Sprievodca XML komunikácia - import údajov umožňuje manuálne importovať doklad zo súboru typu XML. Dostupný je v rôznych evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, peňažný denník, príjemky...) po stlačení tlačidla Možnosti (v dokladových evidenciách je spravidla možnosť nazvaná XML komunikácia - import dokladu).

 Sprievodca umožňuje:

  1. Zadať, prípadne zvoliť súbor typu XML, z ktorého sa majú importovať údaje. Na exporty a importy údajov je vhodné použiť adresár C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať import v natívnom formáte OBERON XML.

Bližšie informácie o nastaveniach XML komunikácie sú k dispozícii v téme Nastavenia XML komunikácie.

Príbuzné témy