Pomocník systému OBERON
Nastavenia XML komunikácie

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Nastavenia XML komunikácie

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Nastavenia XML komunikácie v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie získate v téme Nastavenia XML komunikácie. Nadefinovať jednotlivé nastavenia parametrov importu a exportu údajov v rámci tzv. XML komunikácie je možné vo formulári Nastavenie XML komunikácie. Ďalšie nastavenia je možné vykonať vo formulári Podrobné nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy