Pomocník systému OBERON
Nastavenia XML komunikácie

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Nastavenia XML komunikácie

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Nastavenia XML komunikácie v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

XML komunikácia je pomerne rozsiahla problematika, ďalšie informácie je možné získať v téme Nastavenia XML komunikácie. Pridať alebo upraviť nastavenia XML komunikácie je možné vo formulári Nastavenie XML komunikácie, resp. vo formulári Podrobné nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy