Pomocník systému OBERON
Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e

Základné informácie > Import a export údajov > Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e

Táto téma Pomocníka je venovaná prehľadu možností importu a exportu údajov v systéme OBERON, ktoré sú veľmi široké a rôznorodé. Z hľadiska používateľov, použitej technológie a možností systému ich môžeme rozdeliť na:

A) Importy a exporty v závislosti od legislatívy

B) Importy a exporty medzi účtovnou jednotkou a ďalšími inštitúciami

C) Importy a exporty medzi účtovnou jednotkou a externými systémami

D) Exporty a importy údajov medzi pobočkami a centrálou účtovnej jednotky

E) Exporty a importy údajov medzi jednotlivými modulmi systému

F) Iné jednorazové alebo opakované importy a exporty údajov

G) Exporty a importy údajov pomocou webových služieb (WebServices API)

H) Exporty a importy údajov pomocou špecializovaných rozhraní

Príbuzné témy