Pomocník systému OBERON
Informačný systém o cene práce (ISCP)

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Informačný systém o cene práce (ISCP)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o Informačnom systéme o cene práce (ISCP) - viacúčelovom tripartitnom informačnom systéme určenom na štatistické zisťovanie o cene práce pod koordináciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).

Základné informácie

Postup vytvorenia exportu

 1. V ponuke Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
 2. Otvorí sa evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov. Stlačte tlačidlo Nový - Súhrnný dokument.
 3. Otvorí sa sprievodca, zvoľte typ dokumentu Štatistika - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP.
 4. V ďalšom kroku zadajte obdobie štvrťroka, za ktorý sa má vytvoriť výkaz. Do výkazu budú zahrnutí pracovníci so spracovanou mzdou.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument.
 6. Otvorí sa formulár Dokument, v ktorom skontrolujte správnosť údajov. V prípade zmien na zatvorenie dokumentu stlačte tlačidlo OK.
 7. V knihe Dokumenty a výkazy pracovníkov stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Exportovať dokument.
 8. Otvorí sa sprievodca exportom dokumentu. Zadajte umiestnenie súboru.
 9. Export údajov dokumentu sa vykoná stlačením tlačidla Dokončiť.
 10. Exportovaný súbor je formátu XML (napr. ISCP_2Q2023.xml, kde 2Q je druhý štvrťrok a 2023 je rok, za ktorý bol výkaz vytvorený) a ukladá sa na pevný disk počítača do adresára C:/OBERON/_CompanyDocuments/NazovFirmy/Rok/Mzdy/DokumentyVykazyPracovnici.
 11. Následne je možné vyexportovaný súbor nahrať na Zbernom portáli spoločnosti TREXIMA.
Postup, ako vytvoriť ďalšie výkazy v elektronickom formáte, získate v téme O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií.
Príbuzné témy