Pomocník systému OBERON
Informačný systém o cene práce (ISCP)

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Informačný systém o cene práce (ISCP)

Základné informácie

Postup vytvorenia výkazu ISCP

  1. V ponuke Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
  2. Zobrazí sa zoznam dokumentov a výkazov. Stlačte tlačidlo Nový-Hromadný dokument.
  3. Vyberte typ dokumentu Štatistika - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP a stlačte tlačidlo Ďalej.
  4. Vyberte obdobie, za ktoré sa má výkaz vytvoriť.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument. Ďalšie náležitosti je možné zadať vo formulári, ktorý sa následne otvorí.
  6. Skontrolujte vytvorený výkaz. Export výkazu môžete urobiť po stlačení tlačidla Možnosti a položku Exportovať dokument.
Postup, ako vytvoriť výkazy v elektronickom formáte, získate v téme O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií.
Príbuzné témy