Pomocník systému OBERON
O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, finančná správa...) v module Mzdydochádzka.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dokument Registračný list FO

Export pre Sociálnu poisťovňu

Export pre zdravotné poisťovne

Export pre finančnú správu

Export pre Informačný systém o cene práce (ISCP)

Na správne vytvorenie exportu je dôležité mať správne zadané všetky potrebné údaje v ponuke FirmaÚdaje o firme a v ponuke MzdyPoisťovne.

Postup vytvorenia exportu

  1. V ponuke Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
  2. Otvorí sa evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov. Stlačte tlačidlo Nový - Súhrnný dokument.
  3. Otvorí sa sprievodca, zvoľte typ dokumentu:
    • Zdravotná poisťovňa - Hromadné oznámenie
    • Sociálna poisťovňa - Registračný list FO
    • Úrad práce - potvrdenie o mzde za zárobkovú činnosť
    • Úrad práce - potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín
    • Úrad práce - žiadosť o príspevok na zamestnancov
    • Úrad práce - výkaz k žiadosti o finančný príspevok (projekt PRVÁ POMOC)
    • Finančná správa - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
    • Finančná správa - mesačný prehľad o zrazených preddavkoch
    • Štatistika - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP
  4. V ďalšom kroku zadajte rozsah dátumov, za ktoré sa má vytvoriť výkaz.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument.
  6. Otvorí sa formulár Dokument, v záložke Dokument stlačte tlačidlo Nový.
  7. Vyberte pracovníka, zvoľte typ registrácie, prerušenia, dátum začiatku a konca. Stlačením tlačidla OK sa riadok výkazu uloží.
  8. V knihe Dokumenty a výkazy pracovníkov stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Exportovať dokument.
  9. Otvorí sa sprievodca exportom dokumentu. Zadajte umiestnenie súboru.
  10. Export údajov dokumentu sa vykoná stlačením tlačidla Dokončiť.
Príbuzné témy