Pomocník systému OBERON
O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií

Okrem mesačných výkazov po spracovaní miezd (generujú sa pri mesačnej uzávierke spracovaných miezd) sa štátnym inštitúciám hlásia aj ďalšie zmeny týkajúce sa pracovníkov a ich vzťahu k štátu, napr. či je poistený, nepoistený, práceneschopnosti, zmena priezviska pod. Do Sociálnej poisťovne sa zasiela výkaz Registračný list FO a do zdravotných poisťovní Hromadné oznámenie o zmene platiteľa.

Vytvorenie výkazov je možné v ponuke MzdyDokumenty a výkazy pracovníkov - tu je možné oznámenie vytvoriť, pričom jednotlivé udalosti sa generujú automaticky, prípadne je ich možné zadať (upraviť) manuálne.

Obrázok č. 1:  Formulár Registračný list FO

Export pre Sociálnu poisťovňu

Export pre Finančnú správu

Export pre zdravotné poisťovne

Na správne fungovanie vytvorenia exportu je dôležité mať správne zadané všetky potrebné údaje. Údaje sa zadávajú v ponuke FirmaÚdaje o firme a v ponuke MzdyPoisťovne.

Postup vytvorenia exportu

 1. V ponuke Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
 2. Otvorí sa evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte Hromadný dokument.
 3. Otvorí sa sprievodca, zvoľte typ dokumentu:
     - Zdravotná poisťovňa - Hromadné oznámenie,
     - Sociálna poisťovňa - Registračný list FO,
     - Úrad práce - potvrdenie o mzde za zárobkovú činnosť,
     - Finančná správa - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane,
     - Štatistika - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP.
 4. V ďalšom kroku zadajte rozsah dátumov, za ktoré sa má vytvoriť výkaz.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument.
 6. Otvorí sa formulár Dokument, v záložke Dokument stlačte tlačidlo Nový.
 7. Vyberte pracovníka, zvoľte typ registrácie, prerušenia, dátum začiatku a konca. Stlačením tlačidla OK sa riadok výkazu uloží.
 8. V ponuke Dokumenty a výkazy pracovníkov stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Exportovať dokument.
 9. Otvorí sa sprievodca exportom dokumentu. Zadajte umiestnenie súboru.
 10. Export údajov dokumentu sa vykoná stlačením tlačidla Dokončiť.
Príbuzné témy