Pomocník systému OBERON
Skončenie pracovného pomeru pracovníka

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Skončenie pracovného pomeru pracovníka

Postup ako ukončiť pracovný pomer pracovníka

 1. Pri ukončení pracovného pomeru je potrebné do pracovného pomeru zadať dátum ukončenia pracovného pomeru (ponuka Mzdy, Pracovné pomery pracovníkov, tlačidlo Oprava, záložka Základné). Pracovník nebude zobrazený pri tvorbe miezd a mzda sa mu nebude počítať.
 2. Ďalej je potrebné začiarknuť možnosť Pracovníka nezobrazovať pri tvorbe miezd (ponuka Mzdy, Pracovníci, tlačidlo Oprava, záložka Základné). Začiarknutie poľa nemá vplyv na zobrazovanie pracovníka v zozname. Pri tlačových výstupoch sa pracovníci, ktorí majú toto políčko začiarknuté, nevytlačia.
 3. Pracovníkovi je potrebné odovzdať tieto tlačivá:
          - dohodu o ukončení pracovného pomeru (výpoveď) - v prípade dohody zamestnávateľa a zamestnanca na skončení pracovného pomeru musí byť dohoda uzavretá písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi;
          - zápočtový list (ponuka Mzdy, Dokumenty a výkazy pracovníkov);
          - výstupný list;
          - potvrdenie o príjme za rok (ponuka Mzdy, Dokumenty a výkazy pracovníkov);
          - evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (Formulár Pracovný pomer pracovníka).
 4. Ďalej je potrebné pracovníka odhlásiť tak zo Sociálnej poisťovne, ako aj zdravotnej poisťovne, viac informácií je možné získať v téme O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií.

Ďalšie informácie

Pracovníka je možné v určitých prípadoch vyradiť z evidencie:

V prípade ukončenia pracovného pomeru pracovníka je potrebné nechať v zozname pracovníkov aspoň niekoľko rokov. Dôvodom je to, aby jeho údaje boli jednoducho a ľahko dostupné - takéhoto pracovníka odporúčame len zakázať.
Príbuzné témy