Pomocník systému OBERON
Skončenie pracovného pomeru pracovníka

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Skončenie pracovného pomeru pracovníka

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako ukončiť pracovný pomer pracovníka, ktorý je zaevidovaný v knihe Pracovníci a má vytvorený pracovný pomer v knihe Pracovné pomery pracovníkov.

Postup ukončenia pracovného pomeru pracovníka

  1. Pri ukončení pracovného pomeru je potrebné do pracovného pomeru pracovníka zadať dátum ukončenia pracovného pomeru (vo formulári Pracovný pomer pracovníka, záložka Základné). Pracovník sa prestane zobrazovať pri tvorbe miezd a nebude sa mu počítať mzda.
  2. Pracovníkovi je potrebné odovzdať tieto tlačivá:
  3. Ďalej je potrebné pracovníka odhlásiť tak zo Sociálnej poisťovne, ako aj zdravotnej poisťovne, viac informácií získate v téme O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií.

Ďalšie informácie

Pracovníka je možné v určitých prípadoch vyradiť z evidencie, t. j. vo formulári Pracovník, záložka Základné začiarknuť pole Zakázať pracovníka. Zakázaný pracovník sa bude v zozname pracovníkov zobrazovať sivou farbou. Ďalej je potrebné rovnaké pole začiarknuť aj vo formulári Pracovný pomer pracovníka. Ide spravidla o tieto prípady:

V prípade ukončenia pracovného pomeru je potrebné ponechať pracovníka v evidencii aspoň niekoľko rokov. Dôvodom je, aby jeho údaje boli jednoducho a ľahko dostupné (takéhoto pracovníka odporúčame len zakázať).
Príbuzné témy