Pomocník systému OBERON
Dokumenty a výkazy pracovníkov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dokumenty a výkazy pracovníkov

Základné informácie 

Tlačivá, ktoré je možné zostaviť a vytlačiť v programe:

Dokument

Dokument (hromadné generovanie)

Hromadným generovaním rozumieme vytvorenie bežného dokumentu, avšak viacerým pracovníkom súčasne.

Súhrnný dokument

Postup, ako vytvoriť výkazy v elektronickom formáte, získate v téme O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

Exportovať záznam

Otvorí sa sprievodca exportovaním údajov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne. Vyberte umiestnenie adresára, do ktorého sa vyexportvaný súbor uloží.
Návod, ako vytvoriť napríklad pracovnú zmluvu pre pracovníka, získate v téme Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy.
Príbuzné témy