Pomocník systému OBERON
Dokumenty a výkazy pracovníkov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dokumenty a výkazy pracovníkov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Dokumenty a výkazy pracovníkov v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Návod, ako vytvoriť a vytlačiť dokument na príklade pracovnej zmluvy pre pracovníka, je dostupný v téme Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy.

Dokumenty, ktoré je možné vytvoriť a vytlačiť v programe:

Dokument

Dokument (hromadné generovanie)

Súhrnný dokument

Postup, ako vytvoriť výkazy v elektronickom formáte je dostupný v téme O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Exportovať dokument

Otvorí sa sprievodca exportovaním údajov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne. Vyberte umiestnenie adresára, do ktorého sa vyexportvaný súbor uloží.
Príbuzné témy