Pomocník systému OBERON
Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy

Táto téma Pomocníka obsahuje postup vytvorenia a vytlačenia dokumentu, resp. výkazu v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov na príklade dokumentu Pracovná zmluva. Vytvoriť dokument (výkaz) je možné z dvoch miest v programe, a to z ponuky Mzdy, Dokumenty a výkazy pracovníkov, tlačidlo Nový alebo vo formulári Pracovný pomer pracovníka, tlačidlo Dokumenty a výkazy, tlačidlo Nový (odporúčaný spôsob).

Postup vytlačenia tlačiva Pracovná zmluva

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
  2. Stlačte tlačidlo Nový-Dokument. Otvorí sa sprievodca, vyberte pracovníka zadaním osobného čísla a potvrdením klávesom Enter alebo výberom zo zoznamu pomocou tlačidla .
  3. Dvojklikom otvorte adresár Pracovný pomer a zvoľte typ dokumentu Pracovná zmluva.
  4. Pri niektorých dokumentoch (napr. pri pracovnej zmluve) je potrebné vybrať aj pracovný pomer. Niektoré dokumenty (napr. potvrdenie o návšteve lekára) sa vzťahujú k pracovníkovi, a nie k pracovnému pomeru.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument. Otvorí sa formulár Dokument, v ktorom zadajte ďalšie údaje, ako je miesto výkonu práce, pracovný čas atď. Po zadaní údajov stlačte tlačidlo OK.
  6. Na vytlačenie pracovnej zmluvy v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov označte daný dokument kurzorom a stlačte tlačidlo Tlač.

Pracovnú zmluvu je možné jednoducho kopírovať pomocou klávesových skratiek Ctrl+C a Ctrl+V, po skopírovaní stačí zmeniť dátum a pracovníka. 

Príbuzné témy