Pomocník systému OBERON
Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy

Uvedený postup popisuje ako vytvoriť a vytlačiť pracovnú zmluvu pre pracovníka. Obdobným spôsobom je možné vytlačiť aj iné dokumenty a výkazy. Vytvoriť pracovnú zmluvu je možné z dvoch  miest v programe, a to z pracovného pomeru pracovníka a z ponuky Mzdy, Dokumenty a výkazy pracovníkov

Postup vytlačenia tlačiva Pracovná zmluva

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
  2. Stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca. Stlačením tlačidla  sa otvorí zoznam všetkých pracovníkov.
  3. Vyberte pracovníka, ktorému chcete vytvoriť pracovnú zmluvu.
  4. Vyberte typ dokumentu Pracovná zmluva.
  5. Pri niektorých dokumentoch (napríklad pri pracovnej zmluve) je potrebné vybrať aj pracovný pomer. Niektoré dokumenty (potvrdenie o návšteve lekára) sa vzťahujú k pracovníkovi a nie k pracovnému pomeru.
  6. Po stlačení tlačidla Dokončiť bude vytvorený nový dokument. Ďalšie náležitosti ako je dátum nástupu, pracovná pozícia a iné zadajte vo formulári, ktorý sa následne otvorí.
  7. Po uzatvorení formulára Pracovná zmluva je možné tlačivo vytlačiť tlačidlom Tlač.

Pracovnú zmluvu je možné jednoducho kopírovať pomocou skratkových kláves Ctrl+C a Ctrl+V, a následne stačí zmeniť dátum a pracovníka. 

Príbuzné témy