Pomocník systému OBERON
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň sa vykonáva na začiatku kalendárneho roka na zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok. Preplatok alebo nedoplatok dane zistený pri ročnom zúčtovaní dane je možné zúčtovať už vo výplate za január, ak má pracovník všetky pripájané potvrdenia v poriadku, najneskôr je ho možné zúčtovať vo výplate za mesiac marec.

Ročné zúčtovanie preddavkov je možné urobiť dvoma spôsobmi. Prvým je vytvoriť ročné zaúčtovanie priamo pri tvorbe miezd, druhým spôsobom je najskôr vytvoriť ročné zúčtovanie v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov a potom neskôr pri tvorbe mzdy ho do mzdy zapísať.

Ročné zúčtovanie dane pri tvorbe miezd 

 1. Z ponuky Mzdy vyberte položku Tvorba miezd.
 2. Vyberte pracovníka a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár, V záložke Odvody a dane stlačte tlačidlo  Ročné zúčtovanie dane.
 4. Otvorí sa formulár, v ktorom skontrolujte vypočítané údaje, prípadne tieto údaje je možné aj prepísať.
 5. Stlačením tlačidla OK sa dokument uloží do Dokumenty a výkazy pracovníkov a zároveň sa načíta do mzdy do záložky Zložky mzdy.

Ročné zúčtovanie dane cez Dokumenty a výkazy

 1. Z ponuky Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
 2. Stlačte tlačidlo Nový-Dokument.
 3. Otvorí sa sprievodca, vyberte pracovníka podľa osobného čísla alebo výberom zo zoznamu pomocou tlačidla .
 4. Vyberte dokument s názvom Ročné zúčtovanie predavkov na daň.
 5. V ďalšom kroku vyberte kalendárny rok.
 6. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument.
 7. Otvorí sa formulár, v ktorom skontrolujte vypočítané údaje, prípadne tieto údaje je možné aj prepísať.
 8. Vytlačiť ročné zúčtovanie môžete po stlačení tlačidla Tlač.
 9. Týmto postupom sa vytvorí ročné zúčtovanie dane, avšak automaticky sa nepreberie do miezd.

Manuálne zadanie ročného zúčtovania

Preplatok (-) alebo nedoplatok (+) z výsledku ročného zúčtovania dane je možné zadať aj manuálne bez vytvárania tlačového výstupu podľa postupu vyššie. Pri tvorbe miezd v záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový a vyberte položku Zúčtovanie. Vyberte predkontáciu 830-Ročné zúčtovanie dane a zadajte tarifu (sumu).

Vrátenie preplatku a zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania

Na základe ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) môže mať zamestnanec preplatok na dani alebo daňový nedoplatok, príp. nemusí vzniknúť medzi zrazenými preddavkami a výslednou daňou žiadny rozdiel:

Príbuzné témy