Pomocník systému OBERON
Mesačná uzávierka miezd

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Obdobie > Mesačná uzávierka miezd

Základné informácie

Zrušenie mesačnej uzávierky miezd

Pred prvým vytvorením uzávierky miezd je potrebné skontrolovať rôzne nastavenia podľa témy Prvé kroky.

Obrázok č. 1: Sprievodca Mesačná uzávierka spracovaných miezd

 

Príbuzné témy