Pomocník systému OBERON
Mesačná uzávierka miezd

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Obdobie > Mesačná uzávierka miezd

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Mesačná uzávierka miezd v ponuke Mzdy, Obdobie programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zrušenie mesačnej uzávierky miezd

Pred prvým vytvorením uzávierky miezd je potrebné skontrolovať, či sú vykonané všetky nastavenia uvedené v téme Prvé kroky.

Obrázok č. 1: Sprievodca Mesačná uzávierka spracovaných miezd

 

Príbuzné témy