Pomocník systému OBERON
Zasielanie výplatných pások e-mailom

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Zasielanie výplatných pások e-mailom

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike zasielania výplatných pások e-mailom.

Základné informácie

Nastavenie zasielania

1. Nastavenie poštového klienta

2. Nastavenie e-mailových adries firmy

3. Nastavenie e-mailovej adresy a hesla pracovníka

Obrázok č. 1: Nastavenie e-mailovej adresy a hesla pre zasielanie príloh pracovníkovi

 

Postup zaslania výplatnej pásky jednému pracovníkovi

Aby bolo možné zaslať výplatnú pásku pracovníkovi, je potrebné aby mal spracovanú mzdu.

 1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
 2. Zvoľte (kurzorom označte) pracovníka, ktorý má spracovanú mzdu.
 3. Stlačte tlačidlo Tlač, vyberte tlačový výstup Výplatné páskyVýplatné listy alebo Výplatné listy (s grafom).
 4. Stlačte tlačidlo E-mail (ochrana heslom).
 5. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte možnosť Len vybranú spracovanú mzdu.
 6. Stlačte tlačidlo E-mail. Otvorí sa formulár, v prílohe bude priložený šifrovaný PDF dokument (výplatná páska).
 7. Stlačením tlačidla Odoslať sa e-mailová správa so zaheslovanou výplatnou páskou odošle pracovníkovi.

Postup hromadného zaslania výplatných pások

Aby bolo možné hromadne zaslať výplatné pásky, je potrebné aby boli mzdy spracované a bola vykonaná mesačná uzávierka miezd.

 1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte možnosť Hromadné zaslanie výplatných pások.
 3. Otvorí sa sprievodca. Pre každého pracovníka sa automaticky vytvorí e-mailová správa s prílohou - výplatnou páskou ako súborom vo formáte PDF. Ak má pracovník nastavené heslo pre zasielanie príloh, príloha bude automaticky chránená heslom (zašifrovaná).
 4. Ak chcete zaslať výplatné pásky len pracovníkom konkrétneho pracoviska, vyberte pracovisko. Zvoľte tlačový výstup, ktorý sa použije na vytvorenie výplatných pások (Výplatné pásky, Výplatné listy, Výplatné listy (s grafom)).
 5. Vyberte predlohu (šablónu) e-mailovej správy. Odporúčame zvoliť aj e-mailovú adresu na zaslanie skrytej kópie (napr. archiv@firma.sk) - pri použití typu poštového klienta Webmail (SMTP Server) budú archivované e-mailové správy slúžiť ako doklad o zaslaní výplatných pások.
 6. Pred samotným odoslaním e-mailových správ program skontroluje údaje pracovníkov (nastavenie e-mailových adries).
 7. Stlačením tlačidla Dokončiť sa e-mailové správy hromadne odošlú pracovníkom s nastavenou e-mailovou adresou.
Príbuzné témy