Pomocník systému OBERON
Vytlačenie výplatných pások

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Vytlačenie výplatných pások

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako vytlačiť výplatné pásky v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup vytlačenia výplatnej pásky

 1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
 2. Uistite sa, že pracovníci, ktorým chcete vytlačiť výplatné pásky, majú spracovanú mzdu.
 3. Stlačte tlačidlo Tlač, vyberte tlačový výstup Výplatné páskyVýplatné listy alebo Výplatné listy (s grafom).
 4. Stlačte tlačidlo Tlač, otvorí sa sprievodca, v ktorom zvoľte, ktoré výplatné pásky sa majú vytlačiť:
  • Všetky spracované mzdy,
  • Len vybraná spracovaná mzda,
  • Mzdy vybraných pracovísk,
  • Mzdy vybraných profesií.
 5. Stlačením tlačidla Tlač sa výplatné pásky vytlačia.
Výplatnú pásku možno odoslať aj na e-mailovú adresu pracovníka. Viac informácií získate v téme Zasielanie výplatných pások e-mailom.
Príbuzné témy