Pomocník systému OBERON
Vytlačenie výplatných pások

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Vytlačenie výplatných pások

Výplatné pásky a iné tlačové výstupy pri spracovaní miezd je možné vytlačiť priamo vo formulári Tvorba miezd. Jednotlivé tlačové výstupy sú dostupné ihneď po spracovaní mzdy danému pracovníkovi, t. j. nemusí byť vykonaná mesačná uzávierka miezd.

Doplňujúce informácie 

Postup vytlačenia výplatnej pásky

  1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
  2. Vyberte pracovníka, ktorý má spracovanú mzdu.
  3. Stlačte tlačidlo Tlač, vyberte tlačový výstup Výplatné listy (s grafom) alebo Výplatné pásky.
  4. Stlačením tlačidla Náhľad sa zobrazí tlačový výstup na obrazovke. Stlačením tlačidla Tlač sa výplatná páska vytlačí.
Výplatnú pásku je možné odoslať na e-mailovú adresu pracovníka. Viac informácií v téme Zasielanie výplatných pások e-mailom.
Príbuzné témy