Pomocník systému OBERON
Import údajov zo súboru typu XLSX

Základné informácie > Import a export údajov > Import údajov zo súboru typu XLSX

Táto téma Pomocníka popisuje možnosti importu údajov do systému OBERON zo súboru typu XLSX (Libre Office, Microsoft Excel a pod.).

Základné informácie

Príbuzné témy