Pomocník systému OBERON
Import skladových kariet

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Import skladových kariet

Základné informácie

Postup importovania skladových kariet

  1. Odporúčame v zozname skladov vytvoriť nový sklad, do ktorého majú byť importované položky. Importovať je však možné aj do už existujúceho skladu so skladovými kartami.
  2. Otvorte knihu Skladové karty a vyberte sklad, do ktorého sa majú importovať nové položky.
  3. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte Import skladových kariet. Zobrazí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné importovať skladové karty. Zvoľte zdroj údajov, t. j. odkiaľ sa majú importovať údaje.
  4. V ďalšom kroku podľa pokynov sprievodcu vyberte sklad, databázu inej firmy, prípadne súbor programu Microsoft Excel.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa skladové položky importujú do skladu.

Ďalšie informácie o importe zo súboru XLSX

Bližšie informácie o importe predajných cien získate v téme Import predajných cien.
Príbuzné témy