Pomocník systému OBERON
Import skladových kariet

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Import skladových kariet

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach jednorazového importu skladových kariet v systéme OBERON.

Základné informácie

Vybrané pole skladovej karty musí byť zhodné v zdrojovej aj cieľovej tabuľke skladových kariet (iný sklad, XLSX zošit).

Postup importovania skladových kariet   

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke SkladSklady odporúčame vytvoriť nový sklad, do ktorého sa majú importovať skladové karty. Import je však možné vykonať aj do už existujúceho skladu so skladovými položkami.
  3. Otvorte knihu Skladové karty a pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie vyberte sklad, do ktorého sa majú importovať nové položky.
  4. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte možnosť Import skladových kariet. Zobrazí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné importovať skladové karty. Zvoľte zdroj údajov, t. j. odkiaľ sa majú importovať údaje.
  5. V ďalšom kroku podľa pokynov sprievodcu vyberte sklad, databázu inej firmy, prípadne súbor typu XLSX, resp. XML.
  6. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa do aktuálne vybraného skladu importujú skladové položky.

Ďalšie informácie o importe zo súboru XLSX

Príbuzné témy