Pomocník systému OBERON
Import predajných cien

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Import predajných cien

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach importu (len aktualizácie) predajných cien skladových položiek v systéme OBERON.

Pred importom (aktualizovaním) predajných cien je potrebné vykonať zálohovanie údajov, pretože importom sa nevratne prepíšu aktuálne predajné ceny novými.

Základné informácie

Vybrané pole skladovej karty musí byť zhodné v zdrojovej aj cieľovej tabuľke skladových kariet (iný sklad, XLSX zošit).

Postup importovania predajných cien   

  1. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte knihu Skladové karty a vyberte sklad, v ktorom sa majú aktualizovať ceny.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte možnosť Import (len aktualizácia) predajných cien. Zobrazí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné importovať (aktualizovať) predajné ceny.
  3. Vyberte cenové hladiny, v ktorých sa majú predajné ceny aktualizovať a pole synchronizácie. V ďalšom kroku vyberte zdroj údajov a následne podľa pokynov sprievodcu sklad, databázu inej firmy prípadne súbor typu XLSX.
  4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa v aktuálne vybranom sklade aktualizujú predajné ceny skladových položiek.

Ďalšie informácie o importe zo súboru XLSX

Zo vzorového súboru typu XLSX s názvom SkladoveKarty_ImportCien je možné naimportovať aj skladové karty s akciovou cenou do pravidla rozšírenej cenotvorby Akciový leták, Akciový leták (dohoda s dodávateľom) a Zmluvné ceny (vo formulári Pravidlo cenotvorby, záložka Skladové karty, tlačidlo Možnosti).

Príbuzné témy