Pomocník systému OBERON
Import predajných cien

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Import predajných cien

    Vybrané pole skladovej karty musí byť zhodné v zdrojovej aj cieľovej tabuľke skladových kariet (iný sklad, xls zošit).

Postup importovania predajných cien

  1. Otvorte knihu Skladové karty a vyberte sklad, v ktorom sa majú aktualizovať ceny.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte Import nových predajných cien. Zobrazí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné importovať predajné ceny.
  3. Vyberte cenové hladiny, do ktorých sa majú nové ceny importovať a pole pre synchronizáciu. V ďalšom kroku vyberte podľa pokynov sprievodcu sklad, databázu inej firmy prípadne súbor programu Microsoft Excel.
  4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa skladové položky importujú do skladu.

Ďalšie informácie o importe zo súboru XLS

Príbuzné témy