Pomocník systému OBERON
Všeobecne o univerzálnych rozhraniach

Pre vývojárov > Univerzálne rozhrania > Všeobecne o univerzálnych rozhraniach

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o univerzálnych rozhraniach na prepojenie systému OBERON s externými softvérovými a hardvérovými riešeniami (produktami a službami), ktoré nie sú v systéme OBERON podporované.

Základné informácie

Pre vývojárov

Príbuzné témy