Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiscal Universal Interface > Fiscal Universal Interface

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o rozhraní Fiscal Universal Interface spolu s popisom formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface. Nejde o konkrétny typ fiškálneho zariadenia- - je to len rozhranie, pomocou ktorého je možné pripojiť k systému OBERON aj také fiškálne zariadenie, ktoré nie je v systéme OBERON podporované.

Základné informácie

Popis formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Zariadenia, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Nachádzajú sa tu nastavenia parametrov komunikácie počítača a OBERON-u s fiškálnym zariadením. Pri Fiscal Universal Interface je to predovšetkým výber súboru ovládača. Stlačením tlačidla Otestovať sa skontroluje korektnosť súboru ovládača. Po vykonaní ostatných nastavení parametrov komunikácie a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa v závislosti od externého ovládača mala skontrolovať aj komunikácia s daným fiškálnym zariadením.

Informácie o fiškálnom module - po detegovaní fiškálneho zariadenia sa v okne zobrazia informácie o danom fiškálnom zariadení. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnom zariadení a ich zhoda s nastavením v OBERON-e.

Načítať z modulu - do záložky Nastavenie modulu sa z fiškálneho zariadenia načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu.

Zapísať do modulu - z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálneho zariadenia priamo z programu OBERON - Agenda firmy bez potreby servisného programu.

Vyberá sa tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, objednávok jedál/nápojov, priebežných účtov, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.). V prípade, že bude vybraná možnosť ***Fiškálny modul***, nefiškálne texty sa budú tlačiť na fiškálnej tlačiarni.

Hlavná hlavička - hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov do fiškálneho zariadenia a priamo v OBERON-e ju nie je možné nadefinovať.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.


Nastavujú sa tu parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
Príbuzné témy