Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface - inštalácia zariadenia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiscal Universal Interface > Fiscal Universal Interface - inštalácia zariadenia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie fiškálnej tlačiarne pripojenej k systému OBERON prostredníctvom rozhrania Fiscal Universal Interface spolu s popisom formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface. Pred samotným nastavením v systéme OBERON je potrebné pripojiť danú fyzickú fiškálnu tlačiareň k počítaču.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Po pripojení fiškálnej tlačiarne k počítaču nainštalujte externú DLL knižnicu (ovládač) pre danú fiškálnu tlačiareň. Ovládač dodáva výrobca (predajca) daného zariadenia.
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Fiscal Universal Interface, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár Nastavenie Fiscal Universal Interface (pozri nižšie), v ktorom:
  • v záložke Komunikácia  v rozbaľovacom zozname Súbor ovládača vyberte externú DLL knižnicu (ovládač) pre danú fiškálnu tlačiareň. Tlačidlom Otestovať je možné skontrolovať korektnosť súboru ovládača. Po vykonaní ostatných nastavení parametrov komunikácie a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa v závislosti od externého ovládača mala skontrolovať aj komunikácia s danou fiškálnou tlačiarňou;
  • v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, objednávok jedál/nápojov, priebežných účtov, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.). V prípade, že bude vybraná možnosť ***Fiškálny modul***, nefiškálne texty sa budú tlačiť na fiškálnej tlačiarni;
  • v záložke Nastavenie modulu možno nadefinovať údaje pätičky/doplňujúcej pätičky pokladničného dokladu;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 5. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.

Popis formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Zariadenia, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Nachádzajú sa tu nastavenia parametrov komunikácie počítača a OBERON-u s fiškálnou tlačiarňou. Pri Fiscal Universal Interface je to predovšetkým výber súboru ovládača. Stlačením tlačidla Otestovať sa skontroluje korektnosť súboru ovládača. Po vykonaní ostatných nastavení parametrov komunikácie a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa v závislosti od externého ovládača mala skontrolovať aj komunikácia s danou fiškálnou tlačiarňou.

Informácie o fiškálnom module - po detegovaní fiškálnej tlačiarne sa v okne zobrazia informácie o danej fiškálnej tlačiarni. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnej tlačiarni a ich zhoda s nastavením v OBERON-e.

Načítať z modulu - do záložky Nastavenie modulu sa z fiškálnej tlačiarne načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu.

Zapísať do modulu - z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálnej tlačiarne priamo z programu OBERON - Agenda firmy bez potreby servisného programu.

Vyberá sa tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, objednávok jedál/nápojov, priebežných účtov, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.). V prípade, že bude vybraná možnosť ***Fiškálny modul***, nefiškálne texty sa budú tlačiť na fiškálnej tlačiarni.

Hlavná hlavička - hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov do fiškálnej tlačiarne a priamo v OBERON-e ju nie je možné nadefinovať.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.


Nastavujú sa tu parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
Príbuzné témy