Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiscal Universal Interface > Fiscal Universal Interface - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálneho zariadenia (tlačiarne) pripojeného k systému OBEROM prostredníctvom rozhrania Fiscal Universal Interface, pomocou ktorého je možné k systému OBERON pripojiť aj také fiškálne zariadenie, ktoré nie je priamo podporované. Pred samotným nastavením v systéme OBERON je potrebné pripojiť dané fyzické fiškálne zariadenie k počítaču.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Po pripojení fiškálneho zariadenia k počítaču nainštalujte potrebné ovládače vrátane ovládača pre OBERON. Ovládače dodáva výrobca (predajca) daného zariadenia.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Fiscal Universal Interface, skontrolujte, resp. nastavte pripojenie k počítaču a zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár Nastavenie Fiscal Universal Interface, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia nastavte pole Súbor ovládača. Je to rozbaľovací zoznam, do ktorého sú načítané všetky ovládače inštalované v počítači, ktoré podporujú rozhranie Fiscal Universal Interface. Tlačidlom Otestovať je možné skontrolovať korektnosť súboru ovládača. Po vykonaní ostatných nastavení parametrov komunikácie a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa v závislosti od externého ovládača mala skontrolovať aj komunikácia s daným fiškálnym zariadením;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, objednávok jedál/nápojov, priebežných účtov, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.). V prípade, že bude vybraná možnosť ***Fiškálny modul***, nefiškálne texty sa budú tlačiť na fiškálnej tlačiarni;
  - v záložke Nastavenia modulu možno nadefinovať údaje pätičky/doplňujúcej pätičky pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia fiškálneho zariadenia je ukončená.
Príbuzné témy