Pomocník systému OBERON
Zápis identifikačných a autentifikačných údajov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Zápis identifikačných a autentifikačných údajov

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia môže Pokladnica OBERON s týmto fiškálnym zariadením komunikovať prostredníctvom aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). V tejto téme Pomocníka je popísaný postup zápisu identifikačných a autentifikačných údajov do fiškálneho zariadenia (registračnej pokladnice) pomocou tejto aplikácie. Identifikačné a autentifikačné údaje je nevyhnutné získať a zadať do každého fiškálneho zariadenia prevádzkovaného v systéme eKasa. Ide o dáta uložené v súboroch, ktoré vydáva Finančná správa SR - údaje o účtovnej jednotke, registračné číslo pokladnice, ako aj certifikát určený na šifrovanie komunikácie pokladnice a finančnej správy.

Momentálne je zápis identifikačných a autentifikačných údajov podľa postupu uvedeného v tejto téme možný len pri fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA Odporúčané riešenia, pri iných fiškálnych tlačiarňach je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu.
Návod, ako získať identifikačné a autentifikačné údaje od finančnej správy, je popísaný v téme Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov.
Zapísaním nesprávnych identifikačných alebo autentifikačných údajov je možné fiškálne zariadenie (CHDÚ) nevratne znefunkčniť. Z tohto dôvodu odporúčame tieto nastavenia zveriť zodpovednej osobe!

Postup zápisu

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (štandardne sa zobrazuje na paneli úloh systému Windows) a vyberte možnosť Spravovať ECM.
  2. V záložke Nastavenia zvoľte položku Zápis identifikačných a autentifikačných údajov.
  3. Otvorí sa sprievodca Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov.
  4. Nastavenie identifikačných údajov - obsahujú údaje o účtovnej jednotke (názov, IČO atď.), ako aj registračné číslo pokladnice. Stlačte tlačidlo výberu  a nalistujte identifikačné údaje, t. j. identifikačný balíček, ktorý ste si podľa Postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov stiahli na lokálne úložisko.
  5. Nastavenie autentifikačných údajov - obsahujú certifikát, v ktorom je uložený súkromný kľúč určený na šifrovanie komunikácie medzi fiškálnym zariadením a finančnou správou. Stlačte tlačidlo výberu  a nalistujte autentifikačné údaje, t. j. autentifikačný balíček, ktorý ste si podľa Postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov stiahli na lokálne úložisko.
  6. Zadajte heslo k certifikátu (autentifikačným údajom). Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná nastavenie fiškálneho zariadenia.
Príbuzné témy