Pomocník systému OBERON
Zápis identifikačných a autentifikačných údajov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Zápis identifikačných a autentifikačných údajov

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia (eKasa zariadenia) Pokladnica OBERON môže komunikovať s týmto fiškálnym zariadením prostredníctvom aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). Táto téma popisuje sprievodcu tejto aplikácie na nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov. Tieto údaje je nevyhnutné získať a zadať do eKasa pokladnice v prípade modifikácie, resp. kúpy novej pokladnice. Ide o dáta uložené v súboroch, ktoré vydáva Finančná správa SR - údaje o účtovnej jednotke, registračné číslo pokladnice, ako aj certifikát určený na šifrovanie komunikácie pokladnice a finančnej správy.

Momentálne je zápis identifikačných a autentifikačných údajov pomocou tohto sprievodcu možný len pri fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA, pri iných fiškálnych tlačiarňach je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu.
Návod, ako získať identifikačné a autentifikačné údaje od finančnej správy, je popísaný v téme Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov.
Zapísaním nesprávnych identifikačných alebo autentifikačných údajov je možné fiškálne zariadenie (CHDÚ) nevratne znefunkčniť. Z tohto dôvodu odporúčame tieto nastavenia zveriť zodpovednej osobe!

Sprievodca nastavením

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (štandardne sa zobrazuje na paneli úloh systému Windows) a vyberte možnost Spravovať ECM.
  2. V záložke Nastavenia zvoľte položku Zápis identifikačných a autentifikačných údajov.
  3. Otvorí sa sprievodca Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov.
  4. Nastavenie identifikačných údajov - obsahujú údaje o účtovnej jednotke (názov, IČO atď.), ako aj registračné číslo pokladnice. Stlačte tlačidlo výberu  a nalistujte identifikačné údaje, (identifikačný balíček) ktorý ste si podľa Postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov stiahli na lokálne úložisko.
  5. Nastavenie autentifikačných údajov - obsahujú certifikát, v ktorom je uložený súkromný kľúč určený na šifrovanie komunikácie medzi fiškálnym zariadením a finančnou správou. Stlačte tlačidlo výberu  a nalistujte autentifikačné údaje, (autentifikačný balíček) ktorý ste si podľa Postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov stiahli na lokálne úložisko.
  6. Zadajte heslo k certifikátu (autentifikačným údajom). Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná nastavenie fiškálneho zariadenia.
Príbuzné témy