Pomocník systému OBERON
EXALOGIC CashRegister Manager

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > EXALOGIC CashRegister Manager

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o aplikácii EXALOGIC CashRegister Manager (ECM).

Základné informácie

Obrázok č. 1: Ponuka aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu)

Zelená farba ikony aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager indikuje, že komunikácia s fiškálnym zariadením prebieha korektne, červená farba ikony znamená, že fiškálne zariadenie je odpojené, oranžová farba ikony signalizuje nedostupnosť servera finančnej správy.

Stavový panel

Stavový panel ovládača EXALOGIC CashRegister Manager sa zobrazí po vybratí možnosti Spravovať ECM v ponuke ovládača. Panel informuje o aktuálnom stave nasledujúcich položiek:

Obrázok č. 2: Stavový panel ovládača EXALOGIC CashRegister Manager

 

Základné funkcie aplikácie

Aplikácia EXALOGIC CashRegister Manager umožňuje vykonávať nasledujúce akcie:

  1. Neodoslané doklady - program umožňuje neodoslané doklady zobraziť, vytlačiť alebo odoslať na Finančnú správu SR, viac informácií získate v téme Neodosladné doklady.
  2. Poloha pokladnice - príslušný formulár umožňuje zadať údaje, ktoré identifikujú umiestnenie prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu. Viac informácií získate v téme Poloha pokladnice.
  3. Nastavenie komunikácie - možnosť nastaviť komunikáciu medzi aplikáciou EXALOGIC CashRegister Manager a fiškálnym zariadením, viac informácií získate v téme Nastavenie komunikácie.
  4. Zápis identifikačných a autentifikačných údajov - pomocou príslušného sprievodcu je možné fiškálnemu zariadeniu nastaviť identifikačné a autentifikačné údaje, viac informácií získate v téme Zápis identifikačných a autentifikačných údajov.
  5. Servisné funkcie - jednotlivé servisné funkcie sú popísané v téme Servisné funkcie ECM.
Príbuzné témy