Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Nastavenie komunikácie

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia môže Pokladnica OBERON s týmto fiškálnym zariadením komunikovať prostredníctvom aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). Táto téma Pomocníka je venovaná nastaveniu komunikácie medzi aplikáciou EXALOGIC CashRegister Manager (ECM) a fiškálnym zariadením.

Nastavenie komunikácie prostredníctvom ovládača ECM sa doporúča vykonávať len v odôvodnených prípadoch a je ho potrebné zveriť zodpovednej osobe vo firme, prípadne servisnému technikovi. Štandardne sa komunikácia medzi ECM a fiškálnym zariadením realizuje pomocou Sprievodcu - Nastavenie komunikácie fiškálneho zariadenia.

Postup nastavenia

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (štandardne sa zobrazuje na paneli úloh systému Windows) a vyberte možnosť Spravovať.
  2. V záložke Nastavenie zvoľte položku Nastavenie komunikácie.
  3. Otvorí sa sprievodca Nastavenie komunikácie s fiškálnym zariadením.
  4. V ďalšom kroku zvoľte jedno z podporovaných fiškálnych zariadení (od rôznych výrobcov).
  5. V nasledujúcom kroku je možné vyhľadať (automaticky detegovať) všetky dostupné fiškálne zariadenia pripojené k počítaču, prípadne tie, ktoré sa nachádzajú v lokálnej počítačovej sieti. Zadajte, resp. upravte IP adresu fiškálneho zariadenia, prostredníctvom ktorej bude EXALOGIC CashRegister Manager s týmto zariadením komunikovať.
  6. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa zadaná IP adresa zapíše do nastavení programu EXALOGIC CashRegister Manager.
Príbuzné témy