Pomocník systému OBERON
Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia môže Pokladnica OBERON s týmto fiškálnym zariadením komunikovať prostredníctvom ovládača EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). V tejto téme Pomocníka sú popísané režimy (možnosti) použitia aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM).

Momentálne je komunikácia prostredníctvom ovládača ECM možná len s fiškálnou tlačiarňou eKasa PANDORA Odporúčané riešenia, preto sa táto téma vzťahuje len na toto fiškálne zariadenie.

Režimy použitia ECM

EXALOGIC CashRegister Manager môže pracovať v troch režimoch:

  1. Jednoduchý režim - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) sa spúšťa ako bežná aplikácia systému Windows na počítači, na ktorom je spustený OBERON. Po ukončení modulu Pokladnica OBERON sa ukončí aj PPEKK s výnimkou situácie, keď sa v CHDÚ nachádzajú neodoslané dátové správy (doklady vyhotovené v tzv. off-line režime). Tento režim sa odporúča pri malej kadencii predaja, prípadne pri nepravidelnom používaní Pokladnice OBERON (Obrázok č. 1 - režim 1).
  2. Režim Windows služba - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) sa spúšťa pri zapnutí počítača na pozadí ako služba Windows bez ohľadu na to, či je na počítači spustený OBERON alebo nie (optimálne riešenie). Po ukončení OBERON-u sa PPEKK nikdy neukončuje (ukončuje sa len s vypnutím počítača), t. j. prípadné neodoslané dátové správy (doklady vyhotovené v tzv. off-line režime) sa odošlú do systému eKasa automaticky (obsluha neodborným zásahom, prípadne neočakávaná aktualizácia systému Windows nemôže zabrániť odoslaniu správ) (Obrázok č. 1 - režim 2).
  3. Režim zdieľania - ide o rozšírenie režimu Windows služba (bod 2), pričom sa k PPEKK pripája používateľ (Pokladnica OBERON) na inom počítači. To umožňuje plnohodnotne zdieľať PPEKK, t. j. tlačiť doklady na jednej fiškálnej tlačiarni z viacerých počítačov (Obrázok č. 1 - režim 3).
Obrázok č. 1: Režimy komunikácie medzi OBERON-om a fiškálnou tlačiarňou eKasa PANDORA
  
  
Príbuzné témy