Pomocník systému OBERON
Sprievodca Nastavenie EXALOGIC CashRegister Manager

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia môže Pokladnica OBERON s týmto fiškálnym zariadením komunikovať prostredníctvom ovládača EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). Ovládač ECM je možné nastaviť pomocou tohto sprievodcu, ktorý je dostupný z formulára Nastavenie - eKasa klient ECM, záložka Ovládač ECM.

Sprievodca nastavením

Ovládač ECM môže pracovať vo viacerých režimoch (jednoduchý režim, režim Windows služba, režim zdieľania). Predpokladom je, že PPEKK beží v počítači a nie v zariadení (napr. eKasa PANDORA). Viac informácií o jednotlivých režimoch práce ECM získate v téme Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager.

Príbuzné témy