Pomocník systému OBERON
Poloha pokladnice

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Poloha pokladnice

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia (eKasa zariadenia) Pokladnica OBERON môže komunikovať s týmto fiškálnym zariadením prostredníctvom aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). V tejto téme Pomocníka je popísaný postup v tejto aplikácii na zaevidovanie polohy pokladnice, t. j. údajov, ktoré identifikujú umiestnenie prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu. Údaje o polohe pokladnice sa zasielajú na Finančnú správu SR.

Obrázok č. 1: Zaevidovanie polohy prenosnej pokladnice

Postup zaevidovania

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (štandardne sa zobrazuje na paneli úloh systému Windows) a vyberte možnost Spravovať ECM.
  2. V záložke eKasa zvoľte položku Poloha pokladnice.
  3. Otvorí sa formulár Nastavenie polohy pokladnice, v ktorom zadajte nasledujúce údaje:
    - ak je známa poloha GPS, zadajte príslušné súradnice;
    - ak nie je známa poloha GPS, zadajte presnú adresu,
    - ak nie je známa presná adresa, uveďte iný spôsob označenia, prípadne umiestnenia poklanice.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie polohy pokladnice uloží.
Príbuzné témy