Pomocník systému OBERON
Neodoslané doklady

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Neodoslané doklady

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia (eKasa zariadenia) Pokladnica OBERON môže komunikovať s týmto fiškálnym zariadením prostredníctvom aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). V tejto téme Pomocníka je popísaná jedna z funkcií tejto aplikácie, ktorá umožňuje zobraziť, vytlačiť alebo odoslať na Finančnú správu SR neodoslané doklady (spravidla v dôsledku výpadku internetového pripojenia daného pokladničného riešenia).

Základné možnosti

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (štandardne sa zobrazuje na paneli úloh systému Windows) a vyberte možnost Spravovať ECM.
 2. V záložke eKasa vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  a) Zobraziť neodoslané - zobrazia sa neodoslané doklady,
  b) Odoslať neodoslané - program odošle nedoslané doklady na finančnú správu,
  c) Vytlačiť neodoslané (súhrn) - program umožní vytlačiť neodoslané doklady. V prípade vyššie počtu neodoslaných dokumentov nachádzajúcich sa vo fiškálnom zariadení (dokladov, výberov, vkladov atď.) je možné zvoliť filter, ktorý bližšie určí rozsah neodoslaných dokumentov, s ktorými sa bude pracovať, a to podľa:
  - rozsahu dátumov,
  - rozsahu čísel dokladov.
Obrázok č. 1: Možnosti funkcie Neodoslané doklady

 

Príbuzné témy