Pomocník systému OBERON
Neodoslané doklady

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa) > Neodoslané doklady

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia môže Pokladnica OBERON komunikovať s týmto fiškálnym zariadením prostredníctvom aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako pracovať s jednou z funkcií tejto aplikácie, ktorá umožňuje zobraziť, vytlačiť alebo odoslať na Finančnú správu SR neodoslané doklady (spravidla v dôsledku výpadku internetového pripojenia daného pokladničného riešenia).

Postup práce

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie EXALOGIC CashRegister Manager (štandardne sa zobrazuje na paneli úloh systému Windows) a vyberte možnosť Spravovať ECM.
 2. V záložke eKasa vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  a) Zobraziť neodoslané - zobrazia sa neodoslané doklady,
  b) Odoslať neodoslané - program odošle neodoslané doklady na finančnú správu,
  c) Vytlačiť neodoslané (súhrn) - program umožní vytlačiť neodoslané doklady. V prípade vyššieho počtu neodoslaných dokumentov nachádzajúcich sa vo fiškálnom zariadení (dokladov, výberov, vkladov atď.) je možné zvoliť filter, ktorý bližšie určí rozsah neodoslaných dokumentov, s ktorými sa bude pracovať, a to podľa:
  - rozsahu dátumov,
  - rozsahu čísel dokladov.
Obrázok č. 1: Možnosti funkcie Neodoslané doklady

 

Príbuzné témy