Pomocník systému OBERON
Transport Data Universal Interface

Pre vývojárov > Univerzálne rozhrania > Transport Data Universal Interface

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o rozhraní Transport Data Universal Interface, pomocou ktorého je možné vykonávať export a import údajov.

Základné informácie

Informácie pre vývojára 

Príbuzné témy