Pomocník systému OBERON
Formulár Príloha

Formulár Príloha umožňuje pripojiť k faktúram a objednávkam pripojiť dokumenty a obrázky. Formulár je dostupný z formulára Pohľadávka, z formulára Záväzok, z Objednávka prijatáObjednávka vydaná po stlačení tlačidla Prílohy.

Popis formulára Príloha

Názov súboru

Názov dokumentu, tak ako je nazvaný na pevnom disku. V prípade, že je ide o nový záznam, súbor je možné vybrať tlačidlom výberu  vedľa textového poľa. Dva rovnaké súbory (s rovnakým názvom) nemôžu byť evidované.

Číslo

Jedinečné číslo dokumentu.

Pomenovanie

Jedinečný názov dokumentu v knižnici, ktorý nemusí byť zhodný s názvom súboru.

Kategória

Kategórie umožňujú členiť dokumenty a obrázky podľa potrieb firmy, napríklad Zmluvy, Certifikáty, Fotografie, Návody atď.. Jeden dokument alebo obrázok sa môže nachádzať len v jednej kategórii.

Úroveň zabezpečenia

K pripojeným dokumentom je možné priradiť úroveň zabezpečenia, napr. dôležité zmluvy môže prezerať len oprávnená osoba. Úrovne sú rozdelené do šiestich úrovní - od nízkej úrovne po vysokú. Pri nízkej úrovni je dokument nezabezpečený, pri vysokej úrovni má najvyššie zabezpečenie. Ak má používateľ napr. strednú úroveň zabezpečenia, môže prezerať prílohy strednej úrovne a nižšej.

Tlačidlá vo formulári Príloha

Náhľad

Zobrazí dokument v prehliadači obrázkov, prípadne v inom prehliadači.

Upraviť

Otvorí obrázok v Editore obrázkov, ktorý umožňuje jednoduché úpravy obrázka (skenovanie, otočenie, osvetlenie).
Prílohy (dokumenty a obrázky) je možné uložiť priamo do databázy alebo do vyhradeného adresára mimo databázy. Nastavenie pre ukladanie dokumentov a obrázkov sa definuje v nastaveniach programu.
Príbuzné témy