Pomocník systému OBERON
Formulár Príloha

Formulár Príloha umožňuje pripojiť k dokladom, resp. záznamom evidovaným v systéme OBERON prílohy - t. j. dokumenty a obrázky. Tieto prílohy sa systémovo ukladajú do evidencie Knižnica dokumentov a obrázkov (ponuka Firma), pristupovať k nim je však možné len zo zdrojového miesta v programe (evidencie, dokladu, záznamu). Formulár je dostupný z viacerých miest v programe, napr. z jednotlivých dokladových alebo aj iných evidencií (Kniha pohľadávokKniha záväzkov, VýdajkyPríjemkyEvidencia zápočtov faktúrEvidencia reklamácií a servisu...) po stlačení tlačidla Možnosti - Zobraziť prílohy, prípadne priamo z dokladových (záznamových) formulárov (pohľadávka, objednávka prijatá, objednávka vydanáreklamácia/servis...) po stlačení tlačidla Prílohy.

Popis formulára Príloha

Názov súboru

Názov súboru tak, ako je nazvaný na pevnom disku. V prípade, že ide o nový záznam, súbor je možné vybrať tlačidlom výberu . Dva rovnaké súbory (s rovnakým názvom) nemôžu byť evidované.

Číslo

Jedinečné číslo dokumentu.

Pomenovanie

Jedinečný názov dokumentu v knihe, ktorý nemusí byť zhodný s názvom súboru.

Kategória

Jednotlivé dokumenty a obrázky môžu byť zatriedené do kategórií, ktoré je možné ľubovoľne definovať. Kategórie umožňujú členiť dokumenty a obrázky podľa potrieb firmy, napr. Zmluvy, Certifikáty, Fotografie, Návody atď. Jeden dokument alebo obrázok môže byť zaradený len do jednej kategórie.

Úroveň zabezpečenia

K pripojeným dokumentom a obrázkom je možné priradiť úroveň zabezpečenia, napr. dôležité zmluvy môže prezerať len oprávnená osoba. Úrovne sú rozdelené do piatich úrovní - od nízkej úrovne po vysokú. Pri nízkej úrovni je dokument nezabezpečený, pri vysokej úrovni má najvyššie zabezpečenie. Ak má používateľ napr. strednú úroveň zabezpečenia, môže prezerať prílohy strednej úrovne a nižšej.

Tlačidlá vo formulári Príloha

Náhľad

Zobrazí dokument (obrázok) v prehliadači obrázkov, prípadne v inom prehliadači.

Upraviť

Otvorí obrázok v Editore obrázkov, ktorý umožňuje jednoduché úpravy obrázka (skenovanie, otočenie, osvetlenie).

Prílohy (dokumenty a obrázky) sa môžu ukladať buď do databázy, alebo do adresára mimo databázy. Príslušné nastavenie je dostupné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Prílohy.

Príbuzné témy