Pomocník systému OBERON
Import objednávky do faktúry

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Import objednávky do faktúry

V systéme OBERON je možné položky z vydanej objednávky vložiť do príjemky alebo priamo do faktúry (záväzku). Postup je obdobný, v tejto téme je popísaný postup ako vytvoriť z vydanej objednávky faktúru (záväzok).

Vytvorenie záväzku z vydanej objednávky

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vytvorenia nového záväzku z objednávky vydanej. V ďalšom kroku vyberte konkrétnu objednávku vydanú a ďalej zadajte, prípadne upravte požadované údaje.
  3. Druhou možnosťou je zvoliť štandardné zadanie. V ďalších krokoch zadajte, prípadne upravte požadované údaje.
  4. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Záväzok.
  5. Stlačte tlačidlo Možnosti, prípadne pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť Vložiť položky z objednávky vydanej.
  6. Zobrazí sa kniha Objednávky vydané. Vyberte položky, ktoré sa naimportujú do dokladu. Keďže nie vždy je dodaný tovar zhodný s objednaným, vo formulári Záväzok je možné upraviť dodaný počet, prípadne cenu položiek. Ak objednaná položka nebola vôbec dodaná, možno ju jednoducho vynechať.
  7. Po naimportovaní poslednej položky sa tento formulár zatvorí, pričom v záväzku je možné skontrolovať naimportované položky.
  8. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy