Pomocník systému OBERON
Import objednávky do faktúry

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Import objednávky do faktúry

V systéme OBERON je možné položky z vydanej objednávky vložiť do príjemky alebo priamo do faktúry (záväzku). Postup je obdobný, v tejto téme je popísaný postup ako vytvoriť z vydanej objednávky faktúru (záväzok).

Vytvorenie záväzku z vydanej objednávky

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vytvorenia nového záväzku z objednávky vydanej. V ďalšom kroku vyberte konkrétnu objednávku vydanú a ďalej zadajte, prípadne upravte požadované údaje.
  3. Druhou možnosťou je zvoliť štandardné zadanie. V ďalších krokoch zadajte, prípadne upravte požadované údaje.
  4. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Záväzok.
  5. Stlačte tlačidlo Možnosti, prípadne pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť Vložiť položky z objednávky vydanej.
  6. Zobrazí sa kniha Objednávky vydané. Vyberte položky, ktoré sa naimportujú do dokladu. Keďže nie vždy je dodaný tovar zhodný s objednaným, vo formulári Záväzok je možné upraviť dodaný počet, prípadne cenu položiek. Ak objednaná položka nebola vôbec dodaná, je ju možné jednoducho vynechať.
  7. Po naimportovaní poslednej položky sa tento formulár uzatvorí, pričom v záväzku je možné skontrolovať naimportované položky.
  8. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy