Pomocník systému OBERON
Import objednávky do faktúry

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Import objednávky do faktúry

Položky z vydanej objednávky je možné vložiť do príjemky alebo priamo do faktúry. Postup je obdobný, v nasledujúcej časti je popísaný postup ako vytvoriť z vydanej objednávky faktúru (záväzok).

Vytvorenie záväzku z vydanej objednávky

  1. V systéme programov OBERON v ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov. Otvorí sa Kniha záväzkov.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca vytvorenia nového záväzku. Zvoľte zadanie Z objednávky vydanej. V ďalšom kroku vyberte konkrétnu objednávku vydanú a ďalej zadajte, prípadne upravte požadované údaje.
  3. Druhou možnosťou je zvoliť Štandardné zadanie. V ďalších krokoch zadajte, prípadne upravte požadované údaje. Stlačte tlačidlo Dokončiť, následne sa otvorí formulár Záväzok.
  4. Stlačte tlačidlo Možnosti, prípadne pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť Vložiť položky z objednávky vydanej.
  5. Zobrazí sa kniha Objednávky vydané. Vyberte položky, ktoré sa naimportujú do dokladu. Keďže nie vždy je dodaný tovar zhodný s objednaným, vo formulári Záväzok je možné upraviť dodaný počet, prípadne cenu. Ak objednaná položka nebola vôbec dodaná, je ju možné jednoducho vynechať.
  6. Po naimportovaní poslednej položky sa tento formulár uzatvorí, pričom v záväzku je možné skontrolovať naimportované položky. 
Príbuzné témy