Pomocník systému OBERON
Rezervácie tovaru

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Rezervácie tovaru

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach vytvárania a evidovania rezervácií tovaru v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Informovanie o rezervácii položky pri vytváraní výdajky

 

Ako vykonať rezerváciu

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Objednávky prijaté.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nová prijatá objednávka.
  3. Vyberte spôsob vytvorenia dokladu, prevádzku (v prípade členenia na prevádzky), typ dokladu, zadajte dátum, číslo dokladu a dátum rezervácie.
  4. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Objednávka prijatá.
  6. V poli Dátum rezervácie skontrolujte, či je zadaný dátum, dokedy majú byť položky dokladu rezervované. Ak bude zadaný dátum platnosti rezervácie, bude pri vkladaní položiek do objednávky automaticky každá z nich rezervovaná.
  7. Pridať novú položku do dokladu je možné v záložke Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (skladové karty) alebo neskladové (označené ikonou ). Stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza za názvom neskladovej položky dokladu, je možné otvoriť Zoznam neskladových položiek (číselník), ktorý slúži na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti (napr. zadávanie zľavy). V prípade potreby možno upraviť rezervované množstvá položiek po stlačení tlačidla Oprava.
  8. V záložke Doprava vyplňte potrebné údaje o doprave (údaje o spôsobe dopravy, nakládke, vykládke). Podľa potreby zadajte text pred, resp. za položkami. Najčastejšie používané texty v objednávkach (pred položkami, za položkami atď.) je možné preddefinovať, prípadne už zadané texty upravovať alebo mazať. Viac informácií v téme Texty dokladov.
  9. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy prijatých objednávok sa uloží nová prijatá objednávka - rezervácia.
Príbuzné témy