Pomocník systému OBERON
Rezervácie tovaru

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Rezervácie tovaru

Základné informácie

Ako vykonať rezerváciu

  1. V ponuke Fakturácia otvorte knihu Objednávky prijaté. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová objednávka. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí formulár Objednávka prijatá.
  2. Do objednávky je potrebné zapísať jej potrebné náležitosti, obchodného partnera, spôsob dopravy, zapísať texty objednávky. Pri rezervácii je dôležité zadať pole Dátum rezervácie, t. j. dátum, dokedy má byť položka rezervovaná. Ak bude zadaný dátum platnosti rezervácie, bude pri vkladaní položiek do objednávky automaticky každá z nich rezervovaná. Rezervované množstvo môžete však kedykoľvek upraviť pomocou tlačidla Oprava (oprava položky objednávky).
  3. Pomocou tlačidla Nový zadajte jednotlivé položky objednávky. Upraviť rezervované množstvá môžete pomocou tlačidla Oprava.
  4. Zápis potrebných náležitostí objednávky ukončíte tlačidlom OK. Do knihy objednávok sa uloží nová objednávka (rezervácia).
Obrázok č. 1: Informovanie o rezervácií pri vytváraní výdajky

 

Príbuzné témy