Pomocník systému OBERON
Sledovanie pripravenosti tovaru

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Sledovanie pripravenosti tovaru

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o sledovaní pripravenosti tovaru v sklade, ako aj postup zápisu množstva pripraveného tovaru v systéme OBERON. Funkcia sa používa v prípade, že účtovná jednotka pri vybavení prijatej objednávky postupuje tak, že na základe objednávky prijatej sa tovar fyzicky v sklade pripraví na vyskladnenie a až následne sa objednávka vloží do dokladu (výdajky, faktúry, pokladničného dokladu). Tento postup má výhodu v tom, že sa najprv fyzicky overí dostupnosť množstva v sklade a až potom sa vytvorí doklad. Tým možno predísť opravám dokladov, ak sa po ich vystavení zistí nedostatočné množstvo tovaru v sklade. Viac informácií o spôsoboch (postupoch) vybavenia prijatej objednávky získate v téme Všeobecne o objednávkach.

Základné informácie

Postup zápisu pripraveného množstva

  1. V ponuke FakturáciaObjednávky prijaté vyberte konkrétnu objednávku a stlačte tlačidlo Opraviť.
  2. V záložke Položky zvoľte položku, pri ktorej chcete zaevidovať pripravené množstvo, a stlačte tlačidlo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Nová položka dokladu, v ktorom do poľa Množstvo pripravené zadajte množstvo danej položky, ktoré je v sklade pripravené na vyskladnenie.
  4. Stlačením tlačidla OK sa pripravené množstvo tovaru uloží.
Príbuzné témy