Pomocník systému OBERON
ASTON - sledovanie pripravenosti tovaru

Mobilné riešenia > ASTON > ASTON - sledovanie pripravenosti tovaru

Táto téma Pomocníka popisuje možnosti sledovania pripravenosti tovaru v systéme OBERON, a to priamo v sklade pomocou aplikácie ASTON - mobilný skladník. Sledovanie v tomto prípade znamená evidenciu množstiev tovarov fyzicky pripravených na vyskladnenie. Funkcia sa používa v prípade, že účtovná jednotka pri vybavení prijatej objednávky postupuje tak, že na základe objednávky prijatej sa tovar fyzicky v sklade pripraví na vyskladnenie a až následne sa objednávka vloží do dokladu (výdajky, faktúry, pokladničného dokladu). Tento postup má výhodu v tom, že sa najprv fyzicky overí dostupnosť množstva v sklade a až potom sa vytvorí doklad. Tým možno predísť opravám dokladov, ak sa po ich vystavení zistí nedostatočné množstvo tovaru v sklade. Viac informácií o možnostiach sledovania pripravenosti tovaru v systéme OBERON získate v téme Sledovanie pripravenosti tovaru.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Sledovanie pripravenosti tovaru v aplikácii

          

Sledovanie pripravenosti tovaru s aplikáciou ASTON   

Výhody aplikácie

Mobilná aplikácia ASTON – mobilný skladník sa vyznačuje celým radom predností:

Príbuzné témy