Pomocník systému OBERON
ASTON - objednávky prijaté

Mobilné riešenia > ASTON > ASTON - objednávky prijaté

Táto téma Pomocníka popisuje prácu s prijatými objednávkami ako jednu z funkcií, ktoré je možné vykonávať pomocou aplikácie ASTON - mobilný skladník.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Zoznam prijatých objednávok v aplikácii

    

Vytvorenie prijatej objednávky s aplikáciou ASTON

Príbuzné témy