Pomocník systému OBERON
Aplikácia ASTON - inštalácia

Mobilné riešenia > ASTON > Aplikácia ASTON - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie aplikácie ASTON - Android Stock Terminal ONline v systéme OBERON. Aplikácia ASTON so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

OBERON Center - konfigurácia rozhrania webovej služby

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server). Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby
 2. Po otvorení programu OBERON - Agenda firmy vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis - Používatelia) typu Systémový (napr. s názvom ASTON). Pod týmto používateľom sa bude webová služba spúšťať.
 3. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 4. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby - napr. ASTON,
  - vyberte Typ služby OBERON,
  - zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).

 5. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. Ďalej zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 6. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby OBERON, v ktorom:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 2,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - pri položke Zabezpečenie vyberte možnosť OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  - pri položke Autentifikácia používateľov vyberte možnosť Používatelia systému OBERON.
 7. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 8. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom portu), ktoré následne použijete na nastavenia v mobilnom zariadení.
 9. Nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.

Mobilné zariadenie - inštalácia aplikácie

 1. Aplikáciu ASTON vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google play).
 2. Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené do tej istej siete, ako počítač, na ktorom máte nainštalovaný OBERON a na ktorom budete pracovať.
 3. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonku na ploche mobilného zariadenia a v sprievodcovi nastavení v časti Komunikácia (druhý krok) zadajte nasledujúce údaje:
  - IP adresa - aktuálna IP adresa počítača,
  - číslo komunikačného portu - TCP/IP port v programe OBERON Center,
  - názov a heslo systémového používateľa v OBERON-e.
 4. Stlačte tlačidlo ULOŽIŤ. Po úspešnom nadviazaní komunikácie je inštalácia aplikácie ukončená.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie v mobilnom zariadení

      

 Pri zadávaní čísla portu rozhrania webovej služby vo formulári Rozhranie webovej služby sa uistite, že daný port je povolený v bráne firewall.
Príbuzné témy