Pomocník systému OBERON
Sledovanie naskladenosti a vyskladnenosti tovaru

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Sledovanie naskladenosti a vyskladnenosti tovaru

Táto téma Pomocníka popisuje možnosti sledovania naskladenosti a vyskladenosti tovaru v systéme OBERON. Sledovanie v tomto prípade znamená evidenciu fyzických množstiev tovarov prijatých na sklad, resp. vydaných zo skladu. 

Základné informácie

Postup

  1. V ponuke SkladSklady v sklade, v ktorom chcete sledovať (evidovať) naskladenosť, resp. vyskladenosť tovaru, v záložke Doplňujúce údaje začiarknite možnosť Evidovať stav naskladnenia, resp. Evidovať stav vyskladnenia.
  2. V ponuke SkladVýdajky alebo Príjemky vyberte konkrétnu výdajku, resp. príjemku a stlačte tlačidlo Možnosti.
  3. Zvoľte možnosť Zmena stavu vyskladnenia výdajky/príjemky.
  4. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte spôsob:
       - zapísať vyskladnenie na všetky položky,
       - zrušiť vyskladnenie (zapísať nulové vyskladnené množstvá).
  5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa zmení stav naskladnenosti, resp. vyskladnenosti tovaru.
Príbuzné témy