Pomocník systému OBERON
Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o sledovaní naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru, ako aj postup zápisu naskladnenia/vyskladnenia tovaru v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup zápisu naskladnenia/vyskladnenia tovaru

  1. V ponuke SkladSklady v sklade, v ktorom chcete sledovať (evidovať) naskladnenosť, resp. vyskladnenosť tovaru, v záložke Doplňujúce údaje začiarknite možnosť Evidovať stav naskladnenia, resp. Evidovať stav vyskladnenia.
  2. V ponuke SkladPríjemky alebo Výdajky vyberte konkrétnu príjemku, resp. výdajku a stlačte tlačidlo Možnosti.
  3. Zvoľte možnosť Zmena stavu naskladnenia príjemky/vyskladnenia výdajky.
  4. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte z možností:
    • Zapísať naskladnenie/vyskladnenie na všetky položky,
    • Zrušiť naskladnenie/vyskladnenie (zapísať nulové naskladnené/vyskladnené množstvá).
  5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa zmení stav naskladnenosti, resp. vyskladnenosti tovaru.
Príbuzné témy