Pomocník systému OBERON
Logo na faktúre

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Logo na faktúre

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako pridať logo účtovnej jednotky, resp. jej prevádzky na doklady (faktúra, dodací list, objednávka...) vystavené v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup nastavenia loga

Firma bez prevádzok

Obrázok č. 1: Pridanie loga firme bez prevádzok

 

Firma s prevádzkami

  1. V ponuke Firma vyberte položku Údaje o firme.
  2. Otvorí sa formulár, kde v oddiele Základné údaje stlačte pri poli Prevádzka tlačidlo .
  3. Otvorí sa zoznam všetkých prevádzok firmy. Zvoľte prevádzku, ktorej chcete nastaviť logo, a stlačte tlačidlo Oprava (v prípade, že zakladáte novú prevádzku, stlačte tlačidlo Nový).
  4. Otvorí sa formulár Prevádzka. V záložke Logo stlačte tlačidlo  a nalistujte obrázok loga.
  5. Ďalším prevádzkam pridajte logo obdobným spôsobom.

Vlastné logo veľkých rozmerov

Okrem loga je možné umiestniť do faktúry firemnú pečiatku a podpis - viac informácií v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?
Príbuzné témy