Pomocník systému OBERON
Logo na faktúre

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Logo na faktúre

Základné informácie 

Postup nastavenia loga

Firma bez prevádzok

V prípade, že firma nepoužíva prevádzky, logo sa nastavuje jednoducho cez Údaje o firme (ponuka Firma). Kliknite na ikonku a nalistujte vaše logo. Logo môže byť vo formáte jpg, png, gif. Optimálne rozmery obrázka sú 102 x 102 bodov.
Obrázok č.1: Pridanie loga firme bez prevádzok

 

Firma s prevádzkami

V prípade, že firma používa prevádzky a každá prevádzka má nastavené vlastné logo (napr. hotel aj predajňa majú svoje vlastné logá), napríklad na ubytovacom poukaze (voucheri) a faktúrach za ubytovanie sa tlačí logo hotela. Logo pre každú prevádzku sa nastavuje cez Údaje o firme (ponuka Firma).
  1. V ponuke Firma vyberte položku Údaje o firme.
  2. Otvorí sa formulár, kde v oddieli Základné údaje stlačte pri poli Prevádzka tlačidlo .
  3. Otvorí sa zoznam všetkých prevádzok firmy. Stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.
  4. Otvorí sa formulár Prevádzka. V záložke Logo stlačte tlačidlo  a nalistujte logo.
  5. Ďalším prevádzkam pridáte logo obdobným spôsobom.

Vlastné logo veľkých rozmerov

V predvolených tlačových výstupoch je grafické logo v tvare štvorca. V prípade potreby je možné tak rozmery loga, ako aj jeho umiestnenie upraviť v Editore tlačových výstupov. Okrem predvolených tlačových výstupov faktúr a dodacích listov sú k dispozícii aj ďalšie štýly – je ich možné doinštalovať pomocou Správcu doplnkov. Ďalšie informácie o Editore tlačových výstupov získate v téme Ako upraviť tlačový výstup.
Okrem loga je možné umiestniť do faktúry firemnú pečiatku a podpis – viac informácií v téme Pomocníka Ako pridať pečiatku a podpis na faktúru.
Príbuzné témy