Pomocník systému OBERON
Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako pridať podpis, resp. pečiatku používateľa na doklady (faktúra, dodací list, objednávka...) vystavené v systéme OBERON. Podpis a pečiatka predstavujú nepovinné údaje na faktúre.

Základné informácie 

Vlastnosti oskenovaného podpisu a pečiatky

Postup nastavenia

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia.
  2. Zvoľte používateľa, ktorému chcete priradiť podpis, resp. pečiatku, a stlačte tlačidlo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Používateľ, v záložke Podpis stlačte tlačidlo  a nalistujte oskenovaný podpis (odtlačok pečiatky). Na vloženie podpisu pomocou digitálnej podpisovej podložky stlačte tlačidlo .
  4. V dokladových formulároch (faktúra, dodací list, objednávka) sa bude podpis tlačiť automaticky.
  5. V iných tlačových výstupoch ako napr. Cestovný príkaz, Inventúra je potrebné zvoliť daný tlačový výstup, stlačiť pravé tlačidlo myši a vybrať položku Vlastnosti tlačového výstupu. Otvorí sa formulár Vlastnosti tlačového výstupu, v ktorom začiarknite možnosť Tlačiť pečiatku a podpis používateľa.
Obrázok č. 1: Vlastnosti tlačového výstupu 
Príbuzné témy