Pomocník systému OBERON
Ako na faktúru pridať podpis alebo pečiatku?

Základné informácie 

Vlastnosti oskenovaného podpisu a pečiatky

Postup nastavenia

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia.
  2. Otvorí sa formulár Používateľ, v záložke Podpis stlačte tlačidlo  a nalistujte oskenovaný podpis.
  3. V dokladových formulároch (faktúra, dodací list, objednávka) sa bude tlačiť podpis automaticky.
  4. V iných tlačových výstupoch ako napríklad Cestovný príkaz, Inventúra je potrebné nastaviť sa na tlačový výstup. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Vlastnosti tlačového výstupu. Otvorí sa formulár, v ktorom začiarknite možnosť Tlačiť pečiatku a podpis používateľa.
Obrázok č. 1: Vlastnosti tlačového výstupu 

 

Príbuzné témy