Pomocník systému OBERON
Tlač cenoviek

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Tlač cenoviek

Táto téma Pomocníka je venovaná tlači cenoviek (prípadne etikiet) v systéme OBERON. Tlač je možné vykonávať vo viacerých evidenciách, prípadne aj automaticky pri predaji na Pokladnici OBERON (čo však nie je predmetom tejto témy). Rozdiel medzi cenovkami a etiketami spočíva v tom, že cenovky sa používajú na evidenciu a označovanie tovaru v regáloch, etikety sa spravidla priamo nalepujú na konkrétny tovar a slúžia na jeho presnú identifikáciu.

Obrázok č. 1: Tlačové výstupy cenovka, cenovka (s čiarovým kódom) a cenovka (s QR kódom)

 

Základné informácie

Obrázok č. 2: Úprava tlačového výstupu - zámena štandardného čiarového kódu za QR kód

 

Obrázok č. 3: Úprava množstva pri tlači etikiet

Ďalšie informácie

Pri tlači cenoviek a etikiet sa použije predajná cena zo skladovej karty alebo sa použije predajná cena podľa pravidiel rozšírenej cenotvorby (akciová). V prípade použitia predajnej ceny podľa pravidiel rozšírenej cenotvorby typu Zmluvné ceny, Množstevná zľava v % alebo Množstvo N za cenu množstva N-1 nebudú tlačené akciové ceny, ale len predajné ceny. Pri ostatných typoch pravidiel sa budú tlačiť akciové predajné ceny.

Príbuzné témy