Pomocník systému OBERON
Tlač cenoviek a etikiet

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Tlač cenoviek a etikiet

Táto téma Pomocníka je venovaná tlači cenoviek, resp. etikiet v systéme OBERON. Tlač etikiet je možné vykonávať aj automaticky priamo pri predaji na Pokladnici OBERON, čo však nie je predmetom tejto témy. Rozdiel medzi cenovkami a etiketami spočíva v tom, že cenovky sa používajú na evidenciu a označovanie tovaru v regáloch, pričom etikety predstavujú samolepiace štítky, ktoré obsahujú rôzne údaje o tovare (napr. spôsob ošetrovania pri obuvi, spôsob prania pri textíliách, bezpečnostné upozornenia pri pyrotechnike a pod.) a spravidla sa lepia priamo na konkrétny tovar.

Informácie uvedené v tejto téme o cenovkách sa analogicky vzťahujú aj na etikety.
Obrázok č. 1: Tlačové výstupy cenovka, cenovka (s čiarovým kódom) a cenovka (s QR kódom)

 

Základné informácie

Obrázok č. 2: Úprava tlačového výstupu - zámena štandardného čiarového kódu za QR kód

 

Obrázok č. 3: Úprava množstva pri tlači etikiet

Aby sa pri návrhu cenovky predišlo zbytočnému plytvaniu papiera, je možné pri skúšaní finálneho návrhu využiť virtuálnu PDF tlačiareň. Vtedy nie je potrebné cenovku fyzicky vytlačiť, ale možno ju prezrieť ako PDF dokument.

Ďalšie informácie

Pri tlači cenoviek a etikiet sa použije predajná cena zo skladovej karty alebo sa použije predajná cena podľa pravidiel rozšírenej cenotvorby (akciová). V prípade použitia predajnej ceny podľa pravidiel rozšírenej cenotvorby typu Zmluvné ceny, Množstevná zľava v % alebo Množstvo N za cenu množstva N-1 sa nebudú tlačiť akciové ceny, ale len predajné ceny. Pri ostatných typoch pravidiel sa budú tlačiť akciové predajné ceny.

Príbuzné témy