Pomocník systému OBERON
Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná automatickej tlači etikiet priamo pri predaji na Pokladnici OBERON. Tlač etikiet je možné vykonávať aj manuálne vo vybraných evidenciách systému OBERON (podobne ako cenoviek), čo však nie je predmetom tejto témy.

Základné informácie

Postup nastavenia automatickej tlače etikiet

Aby bolo možné na Pokladnici OBERON automaticky tlačiť etikety, je potrebné vykonať nasledujúce nastavenia:

  1. Vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia v záložke Tento počítač v rozbaľovacom zozname Nastavenie tlače etikiet zvoľte automatickú tlač etikiet (po pridaní položky na účet alebo pred vytlačením dokladu). Zároveň vyberte tlačiareň na tlač etikiet.
  2. Vo formulári Skladová karta v záložke Reg. pokladnice vyberte na príslušných kartách formát etikety pre automatickú tlač. Nastavenie je možné vykonať aj pomocou funkcie hromadných zmien.
  3. Po nastavení automatickej tlače etikiet pribudnú na Pokladnici OBERON aj tlačidlá na manuálne spustenie tlače etikiet (pre jednu položku Tlač etikety (Ctrl+Y) a pre všetky položky hromadne Tlač etikiet (Ctrl+Shift+Y)).

Pri návrhu etikety môže dôjsť k zbytočnému plytvaniu papiera alebo etikiet, preto je možné pri skúšaní finálneho návrhu využiť virtuálnu PDF tlačiareň. Vtedy nie je potrebné štítok fyzicky vytlačiť, ale je ho možné prezrieť ako PDF dokument.

Príbuzné témy