Pomocník systému OBERON
Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná tlači etikiet priamo pri predaji na Pokladnici OBERON.

Základné informácie   

Postup nastavenia tlače etikiet

Aby bolo možné na Pokladnici OBERON automaticky tlačiť etikety, je potrebné vykonať nasledujúce nastavenia:

  1. Vo Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia v záložke Tento počítač je potrebné nastaviť tlač etikiet (vyberá sa manuálna alebo automatická tlač etikiet).
  2. Na skladovej karte (ponuka SkladSkladové karty) v záložke Reg. pokladnice vyberte formát etikety pre automatickú tlač. Nastavenie je možné vykonať aj pomocou funkcie hromadných zmien.
  3. Bez ohľadu na nastavený spôsob automatickej tlače v Pokladnici OBERON pribudnú tlačidlá na manuálne spustenie tlače etikiet ku všetkým položkám hromadne (Ctrl+Y) a etikety k jednej položke  (Ctrl+Shift+Y).

Pri návrhu etikety môže dôjsť k zbytočnému plytvaniu papiera alebo etikiet, preto je možné pri skúšaní finálneho návrhu využiť virtuálnu PDF tlačiareň. Vtedy nie je potrebné štítok fyzicky vytlačiť, ale je ho možné prezrieť ako PDF dokument.

Príbuzné témy