Pomocník systému OBERON
Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON

Táto téma Pomocníka hovorí o tlači etikiet priamo pri predaji na Pokladnici OBERON. Systém OBERON umožňuje tlač etikiet aj v iných evidenciách, čo však nie je predmetom tejto témy. Okrem tlače etikiet obsahuje OBERON aj tlač cenoviek - na rozdiel od etikiet sa používajú na evidenciu a označovanie tovaru v regáloch (bližšie informácie o cenovkách získate v téme Tlač štítkov).

Základné informácie

Postup nastavenia tlače etikiet

Aby bolo možné na Pokladnici OBERON automaticky tlačiť etikety, je potrebné vykonať nasledujúce činnosti:

  1. Najskôr je potrebné nastaviť (ponuka Zariadenia, po stlačení tlačidla Nový alebo OpravaPokladnica OBERON - nastavenia, záložka Tlač dokladu) možnosť automatickej tlače etikiet. Nastavte tlač etikiet podľa toho, či budete etikety tlačiť manuálne alebo automaticky.
  2. Na skladovej karte (ponuka SkladSkladové karty, záložka Reg. pokladnice) je možné k danej skladovej karte priradiť požadovanú etiketu, prípadne je možné etikety nastaviť aj hromadne pomocou hromadných zmien.
  3. Bez ohľadu na nastavený spôsob automatickej tlače v Pokladnici OBERON pribudnú tlačidlá na manuálne spustenie tlače etikiet (Ctrl+Y) a tlač jednej etikety (Ctrl+Shift+Y).

Pri návrhu etikety môže dôjsť k zbytočnému plytvaniu papiera alebo etikiet, preto je možné pri skúšaní finálneho návrhu využiť virtuálnu PDF tlačiareň. Vtedy nie je potrebné štítok fyzicky vytlačiť, ale je ho možné prezrieť ako PDF dokument. Virtuálna PDF tlačiareň (napríklad do PDF) je dostupná na stiahnutie zo stránky www.exalogic.sk.

Príbuzné témy